­A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
pályázatot hirdet

erdészeti szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal


a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet

erdészeti szakügyintéző

munkakör betöltésére.


A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Kossuth utca 12-14.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben, valamint annak végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendeletben és a hozzá kapcsolódó jogszabályokban foglaltak alapján erdészeti hatósági feladatok ellátása. Az Országos Erdőállomány Adattár és annak szakrendszereinek vezetése, valamint a hatályos jogszabályokban foglalt erdészeti hatósági és igazgatási feladatok ellátása, az erdőgazdálkodási tevékenységre vonatkozó előírások érvényesítése, illetve ellenőrzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•        Magyar állampolgárság,
•        Cselekvőképesség,
•        Büntetlen előélet,
•        Egyetem, erdőmérnök szakképzettség,
•        B kategóriás jogosítvány,
•        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•      Szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint; iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy az erkölcsi bizonyítvány igénylését igazoló feladóvevény; nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdei Zsuzsánna nyújt, a 06-52/504-160 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Elektronikus úton Molnár Gerda Magdolna részére a [[[sRkGY9dmg05lYD5cGFseWF6YXQua2hAaGFqZHUuZ292Lmh1]]] E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok a benyújtási határidőt követő 15 munkanapon belül kerülnek elbírálásra. A határidőn túl benyújtott pályázatok nem vehetők figyelembe. A benyújtott pályázat akkor tekinthető érvényesnek, ha a pályázati kiírásban szereplő tartalmi és formai követelményeknek megfelel. A kormányhivatal a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje:
2021. január 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kormánytisztviselő tekintetében a kinevezésre és a jogviszony megszüntetésére vonatkozó munkáltatói jogkört a kormánymegbízott, a további alapvető és egyéb munkáltatói jogkört a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály főosztályvezetője gyakorolja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. december 21., mely az alábbi linkre kattintva érhető el: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=uhmh3pj3c0

(HBMKH)