­A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
pályázatokat hirdet
építésügyi szakügyintéző
munkakörök betöltésére.

A

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatokat hirdet

építésügyi szakügyintéző

munkakörök betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszonyok időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

- 4025 Debrecen, Hatvan utca 16.;

- 4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 6.;

- 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.;

- 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- Az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály hatáskörébe tartozó az épített környezetalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben, valamint az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt építésügyi feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

- A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- •Magyar állampolgárság,

- •Cselekvőképesség,

- •Büntetlen előélet,

- •Főiskola, vagy egyetem, építészmérnök, építőmérnök (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettségek, építészmérnöki alapképzési építész szak, épületszerkezeti konstruktőr, vagy magasépítési szakirányon szerzett szakképzettség, vagy ezekkel egyenértékű szakképzettség, vagy tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki mesterképzési szakon, osztatlan képzésben építész mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség,

- •Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- •Szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint; iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy az erkölcsi bizonyítvány igénylését igazoló feladóvevény; nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

- A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 31.

- A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdei Zsuzsánna nyújt, a 06-52/504-160 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- •Elektronikus úton dr. Szűcs Zsuzsanna részére a [[[dUOCcFgxoQzsnPKEF8jcWYYT0mcGFseWF6YXQua2hAaGFqZHUuZ292Lmh1]]] e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

- A pályázatok a benyújtási határidőt követő 15 munkanapon belül kerülnek elbírálásra. A határidőn túl benyújtott pályázatok nem vehetők figyelembe. A benyújtott pályázat akkor tekinthető érvényesnek, ha a pályázati kiírásban szereplő tartalmi és formai követelményeknek megfelel. A kormányhivatal a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

- A kormánytisztviselő tekintetében a kinevezésre és a jogviszony megszüntetésére vonatkozó munkáltatói jogkört a kormánymegbízott, a további alapvető és egyéb munkáltatói jogkört a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály főosztályvezetője gyakorolja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. október 11., melyek az alábbi linkekre kattintva érhetők el:

- Építésügyi szakügyintéző, Debrecen (kozigallas.gov.hu);

- Építésügyi szakügyintéző, Berettyóújfalu (kozigallas.gov.hu);

- Építésügyi szakügyintéző, Hajdúböszörmény (kozigallas.gov.hu);

- Építésügyi szakügyintéző, Hajdúszoboszló (kozigallas.gov.hu).

(HBMKH)