­A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal pályázatokat hirdet

élelmiszer-biztonsági szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal


a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatokat hirdet

élelmiszer-biztonsági szakügyintéző


munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű tartós távollévő távolléte idejéig tartó kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4150 Püspökladány, Bocskai utca 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Állategészségügyi és élelmiszerlánc-biztonsági feladatkörök.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•     Magyar állampolgárság,
•     Cselekvőképesség,
•     Büntetlen előélet,
•   Főiskola, vagy egyetem, agrárképzési területen szerzett állatorvos, élelmiszermérnök     szakképzettség, vagy orvos- és egészségtudományi képzési területen szerzett szakképzettség,
•     Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•     B kategóriás jogosítvány,
•     Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•    Szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint; iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy az erkölcsi bizonyítvány igénylését igazoló feladóvevény; nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2021. október 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdei Zsuzsánna nyújt, a 06-52/504-160 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•     Elektronikus úton Csicsay Zsolt részére a [[[PHXQnNfFpwcI9iJUYGcVmGcGFseWF6YXQua2hAaGFqZHUuZ292Lmh1]]] e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követő 15 munkanapon belül kerülnek elbírálásra. A határidőn túl benyújtott pályázatok nem vehetők figyelembe. A benyújtott pályázat akkor tekinthető érvényesnek, ha a pályázati kiírásban szereplő tartalmi és formai követelményeknek megfelel. A kormányhivatal a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje:
2021. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kormánytisztviselő tekintetében az alapvető és egyéb munkáltatói jogkört a Püspökladányi Járási Hivatal hivatalvezetője gyakorolja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2021. október 4., mely az alábbi linkekre kattintva érhető el: Élelmiszer-biztonsági szakügyintézői pályázat (kozigallas.gov.hu)

(HBMKH)