­A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
pályázatokat hirdet
bérszámfejtési referens
munkakör betöltésére.

A

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatokat hirdet

bérszámfejtési referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű tartós távollévő távolléte idejéig tartó kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Piac utca 54.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Bérszámfejtési feladatok ellátása illetményszámfejtő program használatával. Cafetéria juttatás kezelése. Személyi juttatásokkal, szociális és gyermekvédelmi ellátások főkönyvi feladásával kapcsolatos feladatok ellátása, nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások, statisztikák készítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Középiskola/gimnázium, közgazdasági ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség, vagy érettségi végzettség és OKJ szerinti, a feladathoz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés Főiskola, felsőoktatásban gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett végzettség és OKJ szerinti, a feladathoz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• pénzügyi, bérszámfejtési szakterületen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint; iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy az erkölcsi bizonyítvány igénylését igazoló feladóvevény; nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdei Zsuzsánna nyújt, a 06-52/504-160 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton dr. Führer Márta részére a [[[ZZkyUTElm9ZNNNlmZNYcGFseWF6YXQua2hAaGFqZHUuZ292Lmh1]]] e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követő 15 munkanapon belül kerülnek elbírálásra. A határidőn túl benyújtott pályázatok nem vehetők figyelembe. A benyújtott pályázat akkor tekinthető érvényesnek, ha a pályázati kiírásban szereplő tartalmi és formai követelményeknek megfelel. A kormányhivatal a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kormánytisztviselő tekintetében az alapvető és egyéb munkáltatói jogkört a kormánymegbízott, a további alapvető és egyéb munkáltatói jogkört a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály főosztályvezetője gyakorolja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. október 11., mely az alábbi linkekre kattintva érhetők el: Bérszámfejtési referensi álláspályázat (kozigallas.gov.hu)

(HBMKH)