Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 37. § (1) bekezdése szerint 2018. január 1-jétől a kérelem az illetékes hatóságnál vagy – ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki – a kormányablakoknál terjeszthető elő. Ezzel a kormányablak – a szabálysértési, választási, adó- és vámigazgatási, menekültügyi, idegenrendészeti, állampolgársági, versenyfelügyeleti és a Magyar Nemzeti Bank feladatköreivel kapcsolatos ügyeket kivéve – általános kérelembefogadási hellyé vált, a korábbi feladatok mellett a benyújtott kérelmeket is továbbítja.
A kormányablaknál továbbítás céljából előterjesztett kérelmet a kormányablak haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítja ügyintézés céljából az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz. Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezésének időpontjában indul.
Az ügyfél a kormányablakban is előterjeszthető kérelemhez kapcsolódó hiányosságok pótlását a kormányablaknál is teljesítheti, az ügyben eljáró hatóság megnevezésének és az ügyszámnak a feltüntetésével. A kormányablak a hiányosságok pótlását haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül továbbítja az eljáró hatósághoz. Hiánypótlás esetén a határidő megtartottnak tekintendő, ha az ügyfél a hiánypótlást határidőben a kormányablaknál teljesíti.
A kormányablaknál továbbítás céljából előterjesztett kérelmek esetén – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – az ügyfél a közigazgatási hatósági eljárásért fizetendő illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat a kormányablaknál is megfizetheti.

A kormányablakban be nem nyújtható kérelmek

A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek

A kormányablakban azonnal intézhető ügyek

A kormányablakban hivatalból intézhető ügyek

A kormányablakok által végzett kiegészítő szolgáltatások

(HBVKH)