Kormányablakban és a Járási Hivatalok hatósági osztályán egyaránt benyújtható hatósági ügyintézéshez kapcsolódó dokumentumok

Bejelentés üzletszerűen végzett társasházkezelői és üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység folytatásáról

Felmentési kérelem kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól

- 1. számú melléklet

- 2. számú melléklet

Hadi egyösszegű térítés megállapításához kérelem

Hadigondozásba vételhez kérelem

Igénybejelentés a volt hadiárva, a volt hadigondozott családtag és a volt hadigyámolt rendszeres havi járadékának megállapításához

Igazolás a gyermekek otthongondozási díja, illetve az ápolási díj megállapításához vagy kötelező felülvizsgálatához

Igazolás a gyermekek otthongondozási díja, valamint az ápolási díj megállapításához

Orvosi felülvizsgálat kérése hadirokkantság megállapítása céljából kérelem

Temetési hozzájárulást igénylő lap hadirokkant eltemetése jogán kérelem

Temetkezési szolgáltatás engedélyezése iránti kérelem

Vagyonnyilatkozat

(HBMKH)