Egyéb hatósági ügyintézéssel kapcsolatos ügyek

A helyi önkormányzat által kötött csereügylethez szükséges kormányhivatali jóváhagyása

A külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzésével kapcsolatos eljárás

Adósságrendezési eljárás

Áldozatsegítés, jogi segítségnyújtás

Azonnali pénzügyi segély


A járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése vagy bejelentése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése (ide nem értve a gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést)

Bányaszolgalmi jog alapítására irányuló eljárás

Engedélyes szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésére irányuló eljárás

Engedélyes szolgáltatói nyilvántartásból történő törlése iránti eljárás

Érdekérvényesítési eljárás

Fogyasztóvédelmi feladatok

Földművelésügyi feladatok (családi gazdaságokkal kapcsolatos feladatok, őstermelői igazolványok jogszerű használatának ellenőrzése, mezei őrszolgálattal kapcsolatos feladatok, a kertészeti gépek beszerzéséhez nyújtandó támogatásokhoz hatósági bizonyítvány kiállítása)

Hadigondozotti ellátások

Hivatásos gondnokok képzése, továbbképzése

Kisajátítási eljárás

Kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre irányuló engedélyezési eljárásról

Nem állami, nem önkormányzati köznevelési intézmény nyilvántartásba vétele, nyilvántartási adatainak módosítása, nyilvántartásból való törlése

Nem állami, önkormányzati közoktatási intézmény működésének engedélyezése

Peren kívüli jogi szolgáltatás igénybevétele

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági ellenőrzése

Szolgáltatói nyilvántartásba történő adatmódosítási eljárás

Szülő házastársa általi örökbefogadás

Támogatások a büntetőeljárásokban

Támogató hatósági eljárás állami kárenyhítési eljárásban

Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése

Üzletszerűen végzett társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység bejelentése, nyilvántartásba vétele

(HBMKH)