Egyéb hatósági ügyintézéssel kapcsolatos ügyek

A helyi önkormányzat által kötött csereügylethez szükséges kormányhivatali jóváhagyása

A külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzésével kapcsolatos eljárás

Aktív korúak ellátása

Áldozatsegítés, jogi segítségnyújtás

Ápolási díj

A járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése vagy bejelentése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése (ide nem értve a gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést)

Bányaszolgalmi jog alapítására irányuló eljárás

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

Fogyasztóvédelmi feladatok

Földművelésügyi feladatok (családi gazdaságokkal kapcsolatos feladatok, őstermelői igazolványok jogszerű használatának ellenőrzése, mezei őrszolgálattal kapcsolatos feladatok, a kertészeti gépek beszerzéséhez nyújtandó támogatásokhoz hatósági bizonyítvány kiállítása)

Gyermekek otthongondozási díja

Hadigondozotti ellátások

Időskorúak járadéka

Kisajátítási eljárás

Kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre irányuló engedélyezési eljárásról

Közgyógyellátás

Nem állami, nem önkormányzati köznevelési intézmény nyilvántartásba vétele, nyilvántartási adatainak módosítása, nyilvántartásból való törlése

Nem állami, önkormányzati közoktatási intézmény működésének engedélyezése

Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése

Üzletszerűen végzett társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység bejelentése, nyilvántartásba vétele

(HBMKH)