Egyéb hatósági ügyintézéssel kapcsolatos ügyek

Aktív korúak ellátása

Áldozatsegítés, jogi segítségnyújtás

Ápolási díj

A járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése vagy bejelentése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése (ide nem értve a gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést)

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

Fogyasztóvédelmi feladatok

Földművelésügyi feladatok (családi gazdaságokkal kapcsolatos feladatok, őstermelői igazolványok jogszerű használatának ellenőrzése, mezei őrszolgálattal kapcsolatos feladatok, a kertészeti gépek beszerzéséhez nyújtandó támogatásokhoz hatósági bizonyítvány kiállítása)

Gyermekek otthongondozási díja

Hadigondozotti ellátások

Időskorúak járadéka

Kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre irányuló engedélyezési eljárásról

Közgyógyellátás

Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése

Üzletszerűen végzett társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység bejelentése, nyilvántartásba vétele

(HBMKH)