Az igazgatási szünet ideje alatt Győr-Moson-Sopron megyében a kormányhivatal és a járási hivatalok az alábbi ügyintézési lehetőségeket biztosítják.

Kormányablakok

A Kormányablakok a Korm. rendeletben foglalt feladataik tekintetében sorszámhúzással és előzetes időpontfoglalással is egyaránt biztosítják az ügyintézést.

Győr, Czuczor Gergely utca 36. December 22.
08:00 - 16:00
December 23. Zárva
December 27-29. 08:00 - 16:00
December 30. Zárva
Január 2-5. 08:00 - 16:00
Január 6. Zárva
Telefon:1818
kormanyablak.gyor[kukac]gyor.gov.hu
Mosonmagyaróvár, Fő utca 11. December 22.
08:00 - 16:00
December 23. Zárva
December 27-29. 08:00 - 16:00
December 30. Zárva
Január 2-5. 08:00 - 16:00
Január 6. Zárva
Telefon:1818
kormanyablak.mosonmagyarovar[kukac]gyor.gov.hu
Sopron, Állomás utca 2. December 22.
08:00 - 16:00
December 23. Zárva
December 27-29. 08:00 - 16:00
December 30. Zárva
Január 2-5. 08:00 - 16:00
Január 6. Zárva
Telefon:1818
kormanyablak.sopron[kukac]gyor.gov.hu

Áldozatsegítés

Folyamatosan elérhető lesz az áldozatsegítési terület, mivel a statisztikák szerint bizonyos bűncselekmények száma a karácsonyi ünnepek környékén magasabb. Az áldozatok fokozott védelme és a kialakult krízishelyzetek azonnali kezelése érdekében a fővárosi és megyei kormányhivatalok ezen a területen a hatósági döntéseket meghozzák, továbbá az  azonnali pénzügyi segély helyben történő kifizetését is biztosítják.

Családvédelmi szolgálatok

Családvédelmi szolgálat - Sopron

A várandós édesanyák magzatának védelme, a kialakult krízishelyzetek kezelése érdekében a családvédelmi szolgálatok az igazgatási szünet időtartama alatt is felkereshetőek, kizárólag előzetes bejelentkezés alapján.

Sopronban az igazgatási szünet ideje alatt, a Sopron Fő tér 5. helyett a Sopron, Állomás u. 2. sz. alatti Kormányablakban (GYSEV vasútállomás) fogadja a családvédelmi tanácsadó védőnő az ügyfeleket.

Az alábbi ügyfélszolgálatok fogadják az ügyfeleket:

Sopron Kizárólag előzetes telefonos időpontegyeztetéssel:
Szerda (2022. december 28. és 2023. január 04.) 12:00 - 16:00
Telefon: 06-99-795-032
(előzetes bejelentkezés: szerdánként) 14:00 - 14:30

Családvédelmi szolgálat - Győr

Családvédelmi Szolgálatok (CSVSZ-ek) tanácsadásának biztosítása. A válsághelyzetben levő várandós anya segítése, és a magzati élet védelme érdekében szükséges a CSVSZ tanácsadások folyamatos működésének biztosítása.

Az alábbi ügyfélszolgálatok fogadják az ügyfeleket:

Győr Kizárólag előzetes telefonos időpont egyeztetést követően

Telefon: 06-30/960-8347
Email: [[[WguBVlkKqYq3NEYc3V0dG8ucm9sYW5kbmVAZ3lvci5nb3YuaHU=]]]

Halott személyekkel kapcsolatos feladatok

A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 40. § (6) bekezdése szerinti természetes halál esetén, ha a holttest boncolására nem került sor, a holttest elhamvaszthatóságát a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal engedélyezi.

Az alábbi ügyfélszolgálatok fogadják az ügyfeleket:

Győr 2022.12.27.-én és 12.29-én 10:00 – 12:00
Telefonszám 06-20/627 4068

2023.01.03.-án és 01.05-én 10:00 – 12:00
Telefonszám: 06-30/121-6117

Gyámügyi igazgatás

A járási hivatal ügyfélszolgálata nem fogad ügyfeleket az igazgatási szünet ideje alatt.
A súlyos veszélyhelyzetben lévő vagy felügyelet nélkül maradó gyermek azonnali ideiglenes hatályú elhelyezése (családból való kiemelés) érdekében az alábbi telefonszámon értesített gyámügyi szakügyintéző a körülmények tisztázását követően dönt a gyermek gyermekotthonban vagy nevelőszülőnél történő azonnali elhelyezéséről és döntését foganatosítja.
A járási hivatal tájékoztatja az ügyfeleket, hogy a fenti azonnali intézkedés megtételét a rendőrségtől is lehet kérni.

Ügyfélszolgálat:

Győr Veszélyhelyzet esetén hétköznap
(péntek kivételével) 9:00-15:00 között hívható
Telefon: 06-70/643-1726

Járványügyi eseményekkel, oltóanyagok kiadásával kapcsolatos ügyek

A Népegészségügyi Főosztály munkatársai ügyeleti rendszerben biztosítják az esetleges járványokkal kapcsolatos ügyintézést. Az egészségügyi szolgáltatóknál fellépő oltóanyag-igényekkel kapcsolatban szintén őket lehet elérni, szükség esetén az oltóanyagok kiadását, igénylő részére való eljuttatását biztosítani tudják.

Munkatársaink elérhetőségei:

2022. december 22., illetve
2022. december 27-30.
Dr. Molnár Márton
Telefon: 06-30-885-2660
E-mail: molnar.marton[kukac]gyor.gov.hu
2022. december 23., illetve
2023. január 2-6.
Botos Angéla
Telefon: 06-70-436-0758
E-mail: botos.angela[kukac]gyor.gov.hu
Általános népegészségügyi témájú
kérdésekben a nap 24 órájában működő
készenléti telefon áll rendelkezésre.
Telefon: 06-30-956-3429

Látogatási, betegfelvételi tilalom elrendelése

Fekvőbeteg-ellátó intézmények esetén, amennyiben járványügyi érdekből látogatási vagy betegfelvételi tilalom elrendelése indokolt, arról a Népegészségügyi Főosztály az igazgatási szünet alatt is határozatot állít ki. Amennyiben a fekvőbeteg-ellátó intézmény ilyen intézkedés bevezetéséről dönt, az alábbi elérhetőségen várjuk a bejelentést:
[[[ognM9cmNGZ2G2JbmVwZWdlc3pzZWd1Z3kudGl0a2Fyc2FnQGd5b3IuZ292Lmh1]]]. Ugyancsak ezen az email címen jelenthetők be esetleges rendkívüli események is.

A fenti készenléti telefonszám folyamatosan elérhető, az azt kezelő munkatárs szükség esetén értesíti az illetékes személyeket.

Földhivatali ügyek

Az igazgatási szünet alatt és január 9-én is zárva tartanak az ügyfélszolgálatok. A Földhivatali Főosztály postai úton és hivatali kapun érkezett beadványokat az igazgatási szünet ideje alatt nem vesz át.

Az igazgatási szünet ideje alatt a földhivatali hivatali kapura beérkezett és 2023. január 9-én a földhivatali hivatali tárhelyen lévő, a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § a) pontja szerint beérkezett, valamint a 2023. január 9-én a postától átvett ingatlan-nyilvántartási iratokat 2023. január 9. napján beérkezettnek és kézbesítettnek kell tekinteni, azokat az ingatlanügyi hatóság 2023. január 9-ei érkezéssel széljegyzi a tulajdoni lapon.

Foglalkoztatási feladatok

Az igazgatási szünet alatt a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályon és a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain nem lesz munkavégzés és ügyfélfogadás.

Álláskeresőként új ügyfél nyilvántartásba vételére nem kerül sor. Amennyiben külföldön terveznek munkát vállalni, akkor kérjük, hogy a bejelentést az igazgatási szünet előtt tegyék meg. Abban az esetben, ha az ügyfél az igazgatási szünet ideje alatt távozik külföldre és a bejelentést emiatt nem tudja megtenni, akkor távozhat külföldre, de az igazgatási szünet lejártát követően a bejelentést meghatalmazott útján vagy elektronikus úton (e-Papír szolgáltatás) köteles megtenni.

A már álláskeresőként nyilvántartásba vett ügyfelek figyelmét felhívjuk arra, hogy hatósági bizonyítvány iránti kérelmüket – személyes megjelenés keretében – legkésőbb 2022. december 21. napjáig terjeszthetik elő a foglalkoztatási osztálynál.

Az igazgatási szünet ideje alatt szolgáltatást kérőként új ügyfél nyilvántartásba vételére, munkaközvetítésre, egyéni cselekvési terv készítésére, szolgáltatásba történő bevonására nem kerül sor.

Fogyasztóvédelmi és műszaki engedélyezési feladatok

Az igazgatási szünet alatt a Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályon nem lesz munkavégzés és ügyfélfogadás.
A halasztást nem tűrő vizsgálatával kapcsolatos bejelentések megtételére a [[[xaXMNEDDxaRUORArOJ3iNMZm9neWFzenRvdmVkZWxlbUBneW9yLmdvdi5odQ==]]] e-mail címen van lehetőség.

A műszaki vizsgálóállomások nyitvatartása szünetel Győr-Moson-Sopron megyében. Budapest Főváros Kormányhivatala, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal közlekedési szakterülete áll az ügyfelek rendelkezésre az igazgatási szünet alatt.

Bejelentési kötelezettség alá tartozó járványos állatbetegségek elleni védekezés, megelőzés, felszámolás

A 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendeletben szereplő betegségek gyanújának bejelentését követően a helyszíni járványügyi nyomozás és mintavétel lefolytatása, valamint szükség esetén egyéb járványügyi intézkedések elrendelése és végrehajtásának ellenőrzése. A bejelentés megtételére telefonon és e-mailen is van lehetőség.

A fenti 3 ügykörben alábbi ügyfélszolgálatok fogadják az ügyfeleket:

Győr Dec. 22., Jan. 05.
Telefon: 06 30/651-3727
Email: [[[oXzdunEamDZc8jhlmhNjMY3N1dG9ydG9raS5hdHRpbGFAZ3lvci5nb3YuaHU=]]]

Dec. 27-28.
Telefon: 06 70/436-2694
Email: [[[TaugsLZOuKe3M1Uc2NobmVpZGVyLmV2YUBneW9yLmdvdi5odQ==]]]

Dec. 29., Jan. 02.
Telefon: 06 70/436-2656
Email: [[[jiXXrqACJH3TDhc3phYm8uai50YW1hc0BneW9yLmdvdi5odQ==]]]

Jan. 03-04.
Telefon: 06 20/283-4405
Email: [[[YEYTZUffmYZEcii9hJUJcNYNTdGFrYWNzLmRhbmllbGxhQGd5b3IuZ292Lmh1]]]

Péntekenként, hétvégén és ünnepnapokon járványos
állatbetegség bejelentése a következő telefonszámon
lehetséges: 06 30/651-3727
ENAR ügyintézés

Marhalevelekkel kapcsolatos ügyintézés, tenyészet bejelentés, tenyészetek adatainak módosítása, tenyészet lezárása, tenyészet igazolások kiállítása, egyedleltár kiállítása intradermális tuberkulin próbához a szükséges papír alapú nyomtatványok benyújtását követően.
Az alábbi ügyfélszolgálatok fogadják az ügyfeleket:
Győr, Régi Veszprémi út 10 Személyes ügyintézés:

Dec. 28. 09:00 – 10:00
Jan. 03. 09:00 – 10:00

A többi napon kizárólag az iratok benyújtására van lehetőség
09:00 - 10:00 óra között.

Dec. 25-26-án, valamint dec. 31 - jan. 01-én zárva tart.
Afrikai sertéspestis vizsgálatra beküldendő vaddisznó minták átvétele

A vadászatra jogosultak számára előírt ASP vaddisznó minták átvétele.

Az alábbi ügyfélszolgálatok fogadják az ügyfeleket:
Győr, Régi Veszprémi út 10. Dec. 25-26., dec. 31., jan. 01.  kivételével
minden nap 09:00 - 10:00 óra között.
Péntekenként és hétvégén kizárólag a magas kockázatú
területekről származó minták átadására
van lehetőség.
Dec. 25-26., dec. 31., jan. 01-én  kizárólag az
ASP fertőzésre gyanús vaddisznókból származó
minták átadására van lehetőség az alábbi telefonszámokon
történő egyeztetést követően:
Dec. 25-26.: 06 30/121-5928
Dec. 31., jan. 01.: 06 70/ 436-2654
Élelmiszer eredetű megbetegedések kivizsgálása

Élelmiszer-higiéniai ellenőrzés és mintavétel elvégzése vendéglátó-ipari egységekben olyan írott orvosi szakvélemény vagy labor lelet alapján, amely alátámasztja, hogy a megbetegedés étel eredetű is lehet.

Az alábbi ügyfélszolgálatok fogadják az ügyfeleket:
Győr, Régi Veszprémi út 10. Dec. 22-31.
Telefon: 06 70/643-1722
Email: [[[qqsNYZnfoxkfhKKg7FYzmYNOcmFrb2N6aS56c3V6c2FubmFAZ3lvci5nb3YuaHU=]]]

Jan. 01-08.
Telefon: 06 20/293-1041
Email: [[[rqtRQHiWxdaGGbr7ZZzllVma292YWNzbmUuaWxkaWtvQGd5b3IuZ292Lmh1]]]
Telefonszámok

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a fenti elérhetőségeken túl kizárólag a (96) 795-738 központi telefonszám, valamint az egyes főosztályok és járási hivatalok központi telefonszámai működnek az igazgatási szünet alatt.

(GYMSMKH Kormánymegbízotti Kabinet)