Magyarországon 2015. január 2-án Iépett hatályba az az Európai Uniós jogszabály, amely az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szól. Az a jogszabály számos előírást tartalmaz, melyeket egy hazai kormányrendelet még részletesebben határoz meg. Ezen jogszabályok a szigorú természetvédelmi szempontok mellett azt is előírják, hogy az uniós jegyzékben szereplő idegenhonos inváziós fajokhoz tartozó, kedvtelésből tartott állatokat nem kereskedelmi céllal tartó tulajdonosok számára engedélyezni kell, hogy ezeket az állatokat természetes életük végéig megtarthassák. Ehhez szükséges azonban néhány feltételt teljesíteni.

Feltétel, hogy az állatokat mar az uniós jegyzékbe való felvételüket megelőzően is tartották tulajdonosaik. Ez a dátum a szóba jöhető fajok esetében 2016. augusztus 1. és hitelt érdemlően igazolni kell a korábbi megszerzést. Másik feltétel, hogy az állatokat zártan kell tartani, és minden megfelelő intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy ne szaporodhassanak és ne szabadulhassanak ki. Ezen feltételek teljesülése esetén az érintett állattartóknak lehetősége van egy erre rendszeresített nyomtatványon bejelenteni állataikat a természetvédelmi hatáskörben eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal felé.

A bejelentett állatokról és a hozzájuk kapcsolódó adatokról a hatóság nyilvántartást vezet. Fontos, hogy amennyiben az állat elpusztul, azt is be kell jelenteni, ekkor törlik ugyanis a nyilvántartásból. A bejelentési kötelezettség elmulasztása természetvédelmi bírságot von maga után, melynek összege 10.000,- Ft és 200.000,- Ft közötti összeg lehet. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal arra kéri az érintetteket, hogy bejelentési kötelezettségüknek tegyenek eleget.

A bejelentéssel érintett fajok listája az alábbi: kínai gyapjasollósrák, cifrarák, északi cifrarák, jelzőrák, kaliforniai vörösrák, virginiai márványrák, ázsiai lódarázs, kínai razbóra, amerikai ökörbéka, ékszerteknős, nílusi lúd, indiai varjú, szent íbisz, jávai mongúz, kínai muntyákszarvas, nutria, vörösorrú koáti (ormányosmedve), nyestkutya, pézsmapocok, szibériai csíkosmókus (burunduk)

A bejelentéshez szükséges bejelentő lapot és adatvédelmi tájékoztatót megtalálják a mellékletek között.

(GYMSMKH Kormánymegbízotti Kabinet)