Házi kedvenceink szabadon engedése előreláthatatlan problémákat okozhat, a hazai fajok állományának csökkenésével, hosszútávon szélsőséges esetben kipusztulásukkal járhat. Az illegálisan tartott egyedek elhelyezésére állami, vagy önkormányzati fenntartású állatkerteknél van lehetőség.

A mindenki által ismert, házi kedvencként tartott ékszerteknős elnevezés valójában két fajt takar, a vörösfülű ékszerteknőst (Trachemys scripta elegans), és a sárgafülű ékszerteknőst (Trachemys scripta scripta). Ezek a fajok Észak-Amerikában őshonosak, és díszállat kereskedők által kerültek hazánkba.

Életmódjuk édesvízhez kötődik, az iszapos aljzatú, növényzettel benőtt állóvizeket részesítik előnyben, ahol napozásra alkalmas fák, kövek is rendelkezésükre állnak. Egyaránt fogyasztanak növényi és állati eredetű táplálékot is. Tág tűrésű faj és akár 25 évig is élhet, testhossza jellemzően 20-40 cm.

Az ékszerteknős a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) listája alapján jelenleg egyike a világ 100 legveszélyesebb inváziós fajának. A vörösfülű ékszerteknős az ország őshonos növény-, illetve állatvilágára ökológiai szempontból veszélyes faj, ezért a 15 cm páncélhosszot meghaladó egyedek tartása 2010 óta tilos. A sárgafülű ékszerteknős fajtársának betiltását követően került a hazai állatkereskedésekbe, tartása 2017 óta tilos. Az ékszerteknősök szerepelnek az Unió számára veszélyesnek tekintett idegenhonos inváziós fajok jegyzékén is. A tiltás következtében, illetve ettől függetlenül is számos megunt ékszerteknős került a szabad természetbe a zárt tartásból. A faj hazánkban meghonosodott, a legfrissebb megfigyelések alapján hazánk éghajlati viszonyai is alkalmasak a szaporodására.

A hazai védett mocsári teknős (Emys orbicularis) és az ékszerteknős azonos életterük következtében versengenek a búvó-, telelő-, és a napozóhelyekért, a honos fajok számára táplálékkonkurenciát jelentenek a még ragadozó életmódot folytató fiatal ékszerteknős egyedek, ezen felül az idegenhonos fajokkal Észak-Amerikából áttelepített kórokozók megtámadják hazai teknősfajunk egyedeit is. A versengés komoly tényező lehet a mocsári teknősök védelme szempontjából azokon a helyeken, ahol az életfeltételek korlátozottan állnak rendelkezésre, hiszen az ékszerteknős viselkedése agresszív.

(GYMSMKH Kormánymegbízotti Kabinet)