A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet gépjárművezető munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama: Határozatlan idejű munkaszerződés

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, heti 40 óra, háromhavi munkaidőkeretben történő foglalkoztatással.

A munkavégzés helye: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) 9021 Győr, Árpád út 32. szám alatt található székhelye és a Kormányhivatal telephelyei.

Ellátandó feladatok: A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Üzemeltetési Osztály feladatkörébe tartozó gépjárművezetői feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.),  a juttatásokra az Mt. és a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Kormányhivatal mindenkor hatályos Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•    Magyar állampolgárság,
•    Cselekvőképesség,
•    Büntetlen előélet,
•    8 általános iskolai végzettség,
•    B kategóriás jogosítvány.
•    Az ellátandó feladattal érintett álláshely a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7. § (1) - (1a) bekezdés hatálya alá tartozik.

Elvárt kompetenciák:
•    Szabálykövetés, fegyelmezettség
•    Önállóság
•    Határozottság, magabiztosság
•    Hatékony munkavégzés
•    Probléma-megoldó készség
•    Döntési képesség
•    Felelősség-vállalás
•    Pszichés terhelhetőség
•    Érzelmi intelligencia
•    Kommunikációs készség
•    Konfliktus-kezelés
•    Együttműködés
•    Szakmai ismeret
•    Szervezőkészség, koordináció

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•    Részletes szakmai önéletrajz (a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal),
•    Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló iratok másolata,
•    Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (mely igazolja azt is, hogy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt).
•    A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és a pályázati eljárásban részt vevők által történő megismeréséhez.
•    A pályázó nyilatkozata arról, hogy – nyertes pályázat esetén – a megbízhatósági vizsgálat lefolytatásához hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szeiber Anita főosztályvezető nyújt a 06-96/795-650-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Horváth Tamás főosztályvezető részére a [[[jKQxAxgS6MJUcMYaHVtYW5wb2xpdGlrYUBneW9yLmdvdi5odQ==]]] e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Kérjük az elektronikus levél tárgyában a „Gépjárművezető pályázat” megjelölést feltüntetni.

A munkaviszony létesítése három hónap próbaidő kikötésével történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet.

(GYMSMKH Kormánymegbízotti Kabinet)