Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti honlapon közzétett, elektronikus adatok tárolását és felülírását támogató számítógéphez fizikailag csatlakoztatható informatikai eszközöket értékesítő kereskedők a fogyasztók részére biztosítandó címkéket az alábbi eljárásrend szerint vehetik át a kereskedő székhelye vagy telephelye szerinti járási hivatalnál 2021. november 29. napjától.

A címkék átadás-átvétele körében a Kormányhivatal felhívja a figyelmet az alábbiakra:
1.    A kereskedő kereskedelmi tevékenység végzésére való jogosultságának igazolását (a kereskedelmi tevékenység végzésére jogosító okirat a jegyzőtől kapott működési engedély vagy igazolás) az átadás-átvétel során a járási hivatal munkatársa számára be kell mutatni.
2.    Címke átvételére csak a cégjegyzésre jogosult vezető, vagy annak meghatalmazottja jogosult. A címkék átvételéhez szükséges iratok: aláírási címpéldány/általános meghatalmazás és bélyegző.

A járási hivatal gondoskodik a mellékelt papíralapú átadás-átvételi jegyzék elkészítéséről, valamint a címkék kereskedő részére történő átadásáról.
Az átadás-átvételt követően a járási hivatal megküldi a kereskedő számára (az általa megadott e-mail címre) az átadott címkéket tartalmazó táblázatot.

A kereskedő vámtarifaszám szerint csoportosítva nyilvántartja a fogyasztónak átadott címke sorszámát, valamint a fogyasztónak történő átadás dátumát.

A kereskedő minden hónap 5. napjáig köteles a járási hivatal által megküldött, adatokkal feltöltött (fentiekben is hivatkozott) táblázat „nyomkövetés_járás-kereskedő” lapfül I és J celláinak kitöltésével – vámtarifaszám szerint csoportosítva – adatot szolgáltatni a székhelye vagy telephelye szerint illetékes járási hivatal részére a fogyasztónak átadott címkék sorszámáról és a fogyasztónak történő átadás dátumáról.

Az adatszolgáltatást a kereskedő székhelye vagy telephelye szerint illetékes járási hivatal alábbi e-mail címére szükséges teljesíteni:

1.    Csornai Járási Hivatal – hatosag.csorna[kukac]gyor.gov.hu
2.    Kapuvári Járási Hivatal – hatosag.kapuvar[kukac]gyor.gov.hu
3.    Mosonmagyaróvári Járási Hivatal – hatosag.mosonmagyarovar[kukac]gyor.gov.hu
4.    Pannonhalmi Járási Hivatal – hivatal.pannonhalma[kukac]gyor.gov.hu
5.    Soproni Járási Hivatal – hatosag.sopron[kukac]gyor.gov.hu
6.    Téti Járási Hivatal – hivatal.tet[kukac]gyor.gov.hu
7.    Győri Járási Hivatal – hatosag.gyor[kukac]gyor.gov.hu

A kereskedő évente két alkalommal adatot szolgáltat a naptári félév utolsó napját követő hónap 15. napjáig a székhelye vagy telephelye szerint illetékes járási hivatal részére az előző félévben átvett, de a fogyasztó részére át nem adott címkékről.
Az adatszolgáltatást a fentiekben megjelölt e-mail címre szükséges teljesíteni a mellékelt táblázat „nyomkövetés_járás-kereskedő” lapfül I és J celláinak kitöltésével azzal, hogy az I cellában ebben az esetben a „fogyasztónak át nem adott címke” szöveg szerepeljen.

Fenti táblázatok útján történő adatszolgáltatás várhatóan átmeneti jellegű.

A kereskedő biztosítja a fogyasztónak az átadott címke sértetlenségét.
A kereskedő a sérült címkét köteles a székhelye vagy telephelye szerint illetékes járási hivatal részére - legkésőbb a sérült címkéről való tudomásszerzést követő első címkeátvétellel egyidejűleg - visszaszolgáltatni.

Az átadás-átvétel, illetve a sérült címkék esetleges visszavétele gördülékenységének biztosítása érdekében a járási hivatal kéri az alábbiak szerinti együttműködésüket:
1.    Az alábbiakban megadott telefonos elérhetőségeken kérjük az címkék átadásához lehetőség szerint szíveskedjenek időpontot foglalni (ez lehetővé teszi az átadás-átvételi jegyzék és az átadásra kerülő címkék előkészítését).
2.    Az időpontfoglalás során az átadásra kerülő címkék darabszáma is egyeztetésre kerülhet. Fontos, hogy a címkék kereskedők részére történő kiadása során a címkemennyiség meghatározására és igénylésére a kereskedő következő néhány hónapra prognosztizált várható forgalmának figyelembe vételével kerül sor, azaz nem szükséges a kereskedőnek egy vagy több évre elegendő mennyiségű címkét átvennie (a címkék folyamatos biztosítására a későbbiekben is lesz lehetőség). Fontos, hogy minden olyan kereskedőnek, akinek a járás területén van székhelye vagy telephelye lehetősége legyen címkét átvennie.
3.    Minden, a fentiekben ismertetett dokumentum álljon rendelkezésre az átadás-átvételkor, mivel a címkék átadására csak ezek megléte esetén kerülhet sor.
4.    Időponttal rendelkező ügyfelek esetén kérjük a pontos érkezést.

A címkék átvételére (időpontfoglalással és a nélkül is) az alábbi ügyfélfogadási időben nyílik lehetőség a kereskedők számára:
1.    Csornai Járási Hivatal – H-CS 9:00-15:00, P 9:00-12:00
2.    Kapuvári Járási Hivatal – H-CS 9:00-15:00, P 9:00-12:00
3.    Mosonmagyaróvári Járási Hivatal – H-P 8:00-11:00, 13:00-15:00
4.    Pannonhalmi Járási Hivatal – H-P 9:00-15:00
5.    Soproni Járási Hivatal – H-CS 9:00-15:00, P 9:00-12:00
6.    Téti Járási Hivatal – H, CS 9:00-15:00; K, P 8:00-11:00; SZ 12:00-15:00
7.    Győri Járási Hivatal – H-CS 9:00-15:00, P 9:00-12:00

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy az átadás-átvétel során az időponttal rendelkező kereskedők elsőbbséget élveznek az időpont nélküliekkel szemben. Ez az időponttal nem rendelkező kereskedők számára a várakozási és ügyintézési idő növekedésével járhat.

A címkék átadása-átvétele körében az érintett járási hivatalok alábbi elérhetőségein lehet érdeklődni, időpontot foglalni:
1.    Csornai Járási Hivatal – (96) 795-111
2.    Kapuvári Járási Hivatal – (96) 795-131
3.    Mosonmagyaróvári Járási Hivatal – (96) 795-151
4.    Pannonhalmi Járási Hivatal – (96) 795-187
5.    Soproni Járási Hivatal – (96) 795-021, (96) 795-012
6.    Téti Járási Hivatal – (96) 795-192
7.    Győri Járási Hivatal – (96) 795-795

A címkéket a székhely vagy telephely szerint illetékes járási hivatal alábbi címén lehet átvenni:
1.    Csornai Járási Hivatal – 9300 Csorna, Szent István tér 22.
2.    Kapuvári Járási Hivatal – 9330 Kapuvár, Fő tér 1. fsz. ügyfélszolgálati iroda
3.    Mosonmagyaróvári Járási Hivatal – 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.
4.    Pannonhalmi Járási Hivatal – 9090 Pannonhalma, Dallos S. u. 2.
5.    Soproni Járási Hivatal – 9400 Sopron, Fő tér 5. fsz. ügyfélfogadó helyiség
6.    Téti Járási Hivatal – 9100 Tét, Fő u. 94.
7.    Győri Járási Hivatal – 9023 Győr, Szabolcska M. u. 1/A

(GYMSMKH Kormánymegbízotti Kabinet)