Dr. Dorkota Lajos kormánymegbízott, a Megyei Védelmi Bizottság elnöke vezetésével megtartotta tavaszi ülését március 28-án a Fejér Megyei Védelmi Bizottság. A testületi ülésen részt vettek a bizottság állandó és meghívott tagjai, valamint a meghívott vendégek.

Dr. Dorkota Lajos elnök ismertette: dr. Müller Cecília megyei tiszti főorvost, a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve vezetőjét a Honvédelemért Kitüntető Cím I. osztálya kitüntetésben részesítette a honvédelmi miniszter, a honvédelem ügye érdekében, huzamos időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréséül, március 15-e alkalmából.


A védelmi bizottság, ezt követően, a következő napirendi pontokat tárgyalta:

- előterjesztés a védelmi igazgatás területén Fejér megyében kiemelkedő munkát végzettek elismerésére,

- tájékoztató a megyei védelmi bizottsági ülések között végzett tevékenységről,

- a Fejér Megyei Védelmi Bizottság 2013. évi munka- és ellenőrzési tervének megvitatása, elfogadása,

- előterjesztés a katonai igazgatás szervezeti felépítéséről, feladatrendszeréről, a 2012. évben végrehajtott és a 2013. évben tervezett feladatokról,

- tájékoztató a rendkívüli közös megyei védelmi bizottsági és helyi védelmi bizottsági ülésen meghatározott ár- és belvíz elleni védekezési feladatok végrehajtásáról,

- jelentés az ONER-3-2013. Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Gyakorlat Fejér megyei végrehajtásának tervéről,

- előterjesztés a Paks 30 km-es zónájából kitelepülő 8 település befogadó településeinek kijelöléséről és a szolgáltatások lebiztosítása tárgyában.

- jelentés a március 14-én, megyénkben kialakult rendkívüli téli időjárási helyzet felszámolása során végzett feladatokról.


Az első napirendi pontban dr. Dorkota Lajos elnök a védelmi igazgatás rendszerében, Fejér megyében hosszú időn keresztül kiemelkedő munkát végzett polgármesterek - akik több éven keresztül helyi védelmi bizottsági elnökök voltak - megyei védelmi bizottsági határozatban történő elismerésére tett javaslatot. A javaslatot a Fejér Megyei Védelmi Bizottság támogatta, és a polgármesterek által végzett munkát e formában is elismerte.

A napirendi pontok megtárgyalását követően azokat a bizottság elfogadta, és határozatokba foglalták a végrehajtandó feladatokat.

(Fejér Megyei Védelmi Bizottság – fotó: Kiss Anikó)