A Szolgáltató Kormányhivatal Modell (a továbbiakban: Modell) a Szolgáltató Állam megteremtésének jegyében – illeszkedve a 2014-2020. évekre vonatkozó Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiához – 2015. évben került kidolgozásra egy előzményprojekt keretében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalban.

A KÖFOP 1.0.0 - VEKOP-15-2016-00041 „A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell” kiemelt projekt keretében valósul meg a Modell országos bevezetése.


A Fejér Megyei Kormányhivatalban, 2017 februárjában a 12 fős stratégiai munkacsoport létrehozásával megindult a Modell megvalósításának szakasza.


Első lépésben megtörténtek a kormányhivatali munkára vonatkozó elvárás- és elégedettség mérések az alábbi körben:

- a székesfehérvári, a móri és az enyingi járások tekintetében a hatósági eljárásban résztvevő 593 ügyfél (kormányablakhoz kapcsolódó, társadalombiztosítási, földhivatali és foglalkoztatási tárgykörökben) és az ezekhez a járásokhoz tartozó önkormányzatok polgármesterei (47 fő);

- Fejér megye teljes területére kiterjedően 75 kis- és középvállalkozás, valamint 30 civil szervezet,

- a kormányhivatalon belül megvalósult szervezeti kultúra vizsgálatba 464 munkatárs, a szolgáltatói attitűd vizsgálatokba 244 munkatárs került bevonásra.

Az anonim módon kitöltött kérdőívek kiértékelésének eredményeként elkészültek az elemzések, megfogalmazásra került a fejlesztési területeket, célokat tartalmazó szolgáltató stratégia, és meghatározásra került a 2018. novemberig három ütemben megvalósítandó Cselekvési Terv.


A kormányhivatal lakossági és vállalati ügyfelei, partner intézményei, valamint munkatársai véleménye alapján megállapítható, hogy minden érintett kiemelten fontosnak tartja a szolgáltatói kultúra meglétét, alapvetően jónak ítélik meg a hivatal teljesítményét, ugyanakkor számos fejlesztési lehetőségre hívták fel a figyelmet.


A fejlesztési célok közül az alábbi cselekvési programok kerülnek megvalósításra 2018-ban:

- közérthetőbb ügyféltájékoztatási rendszer kerül kidolgozásra a hatósági eljárásban,

- egyszerűsödnek a hatósági eljárás formanyomtatványai,

- kialakításra kerülnek a vállalkozói szférával és a civil szervezetekkel történő kapcsolattartás formái,

- kidolgozásra kerül a vállalkozásoknak és a civil szervezeteknek szóló tájékoztatási rendszer,

- létrehozásra kerül az ügysegédi Tudástár,

- egyszerűsödnek az ügysegédi nyomtatványok,

- megkezdődik a munkáltatói brand építése.


Bízunk abban, hogy a megkezdett fejlesztések érezhető pozitív változást eredményeznek a hozzánk forduló ügyfelek és partnerek ügyintézésében, munkatársaink mindennapjaiban, és hozzájárulnak a kormányhivatal szolgáltató jellegének megerősítéséhez.


Köszönjük a vizsgálatokba bevont lakossági és vállalati ügyfelek, önkormányzatok, vállalati és civil szervezeti partnereink, valamint kormányhivatali munkatársaink együttműködését, amellyel nagyban hozzájárultak a kormányhivatal által nyújtott közszolgáltatások ügyfélközpontúságának további fejlesztéséhez.

(Fejér Megyei Kormányhivatal)