Magyarország Kormánya a 2020-ban indított „Tisztítsuk meg az országot!” program meghirdetésével elkötelezte magát az illegális hulladéklerakók felszámolása és a további illegális hulladék-elhelyezések megelőzése mellett. A Program keretében létrehozták a fővárosi és megyei hulladékgazdálkodási hatóságokat. A Fejér Megyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatósága 2021. április 1-én kezdte meg működését.

Gyakran látunk a szántóföldeken, erdőkben, erdőszéleken, utak mentén, köz- és magánterületeken illegálisan elhelyezett hulladékokat. Ezek elcsúfítják, szennyezhetik környezetünket és a természetet, veszélyeztethetik egészségünket. Az illegális hulladék-elhelyezés leggyakoribb forrásai hulladéktípusonként eltérőek. A háztartási hulladék közterületen való elhelyezése, esetenként égetése, főleg a kötelező közszolgáltatási szerződéssel nem rendelkező lakosság körében gyakori.


A lomhulladékok „elhagyását” illetően az engedély nélküli gyűjtés, köznyelven „lomizás” jelenti a legfőbb problémát. A lomhulladékok esetében fontos felhívni a lakosság figyelmét, hogy a lomtalanítás alatt az arra kijelölt helyre elhelyezett hulladékok a kihelyezéssel a közszolgáltató tulajdonába kerülnek – azok eltulajdonítása engedély nélküli gyűjtést, valamint bűncselekményt valósít meg. A lomtalanítás rendszerének modernizálása társadalmi igényként egyre erősebben megjelenik már megyénkben is.

Az építési-bontási hulladékok körében a közösségi médiában terjedő, olcsó hulladék-elszállítást ígérő hirdetések igénybevétele, valamint az építőipari bummnak köszönhetően az alvállalkozói láncolatok nyomon követésének nehézségei jelentenek problémát. Ugyanis az építési-bontási hulladékok egy hivatalos és engedéllyel rendelkező lerakó helyett gyakran a környezetünkben kerülnek illegálisan elhelyezésre. A hulladék átadójának - függetlenül attól, hogy vállalkozás vagy magánszemély - jogszabályi kötelezettsége meggyőződni arról, hogy a hulladék átvevője rendelkezik-e engedéllyel az adott hulladék típusra, amelyet a web.okir.hu weboldalon akár otthonról is megtehetnek.

A „Tisztítsuk meg az országot!” programban az illegális hulladék felszámolásának fontos pillérét képezi a lakosság szerepvállalása. A térítésmentesen mobiltelefonra letölthető HulladékRadar alkalmazáson keresztül a lakosok bejelentést tehetnek az általuk felfedezett illegális hulladéklerakókról, elhagyott hulladékokról. A bejelentések 8 napon belül az Innovációs és Technológiai Minisztériumon keresztül kerülnek a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz az ügy kivizsgálása és a szükséges intézkedések megtétele érdekében. A HulladékRadar applikáción túl önkormányzati, rendőrségi és közérdekű bejelentések kivizsgálását is elvégzi a Hulladékgazdálkodási Hatóság és a kivizsgálást követően minden esetben ellenőrzési eljárást indít, amelynek keretében a helyszínen felméri a hulladékok típusát és mennyiségét, vizsgálja a hulladék tulajdonosára valamint korábbi birtokosára utaló nyomokat, utóbbi hiányában pedig – a jogszabályi előírások alapján – az illegális hulladék elszállítására szólítja fel a hulladék-elhelyezéssel érintett ingatlan tulajdonosát.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság 2021. április 1. óta több mint 500 helyszíni ellenőrzést folytatott le. Az eljárások felében a hatóság megkeresését követően a terület tulajdonosai elszállították az illegálisan elhelyezett hulladékot, amely jogkövető magatartásnak köszönhetően több mint 1500 tonna hulladéktól tisztították meg a környezetünket.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság az illegális hulladéklerakók felszámolása és a további lerakások megelőzése érdekében a rendőrkapitányságok és az adóhatóság közreműködésével közös akciókon vesz részt, amelynek keretében kimondottan az engedély nélküli hulladékgazdálkodási tevékenységet végzők - a fentebb már említett interneten hirdetett elszállítók, valamint az illegális autóbontást végzők - ellenőrzésére kerül sor. Tettenérés, valamint engedély nélkül végzett hulladékgazdálkodási tevékenységek (pl. gyűjtés, szállítás) folytatása esetén a hatóság a tevékenységet megtiltja, valamint hulladékgazdálkodási bírságot szab ki.

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok módosításával egyidejűleg a Büntető Törvénykönyv vonatkozó szakaszait is módosították, kiegészítették. Az illegális hulladék-elhelyezést bűntettnek minősíti a jogszabály. A cselekmény minősített esetét képezi a jelentős mennyiségre (1000 kg-ot vagy 10 m3-t meghaladó mennyiség), a veszélyes hulladékra és a különösen jelentős mennyiségű hulladékra, valamint a különös visszaesőként való elkövetés. Amennyiben valamelyik elkövetési magatartás megvalósul, a Hulladékgazdálkodási Hatóság az illetékes rendőrkapitányság felé a nyomozás lefolytatása érdekében büntető feljelentést tesz. A Fejér Megyei Kormányhivatal működése során eddig 24 esetben élt büntető feljelentéssel jelentős vagy különösen jelentős mennyiségre elkövetett hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűntettének gyanúja miatt.

Ahogyan Magyarország Alaptörvénye is utal rá, felelősek vagyunk a jövő nemzedékeiért, így ennek megfelelően kell cselekednünk. Az ingatlanunkon történő illegális hulladéklerakás megelőzését kamerarendszerek, hulladék-elhelyezést tiltó táblák kihelyezésével, sorompók és kerítés telepítésével magunk is elősegíthetjük, valamint a Program keretében az önkormányzatok, vállalkozások és civil szervezetek pályázat keretében támogatást is kaphatnak a preventív eszközök megvalósítására, valamint az illegális hulladéklerakók felszámolására.

(Fejér Megyei Kormányhivatal)