A jogszabályváltozás egy hónappal több lehetőséget biztosít a gazdáknak az őszi trágyázás elvégzésére. Az új szabályozás szerint a nitrátérzékeny besorolású termőföldeken november 30. és február 15. között tilos trágyát kijuttatni. Némi kivételt képez ez alól az őszi kalászosok fejtrágyázása, itt ugyanis 2022. február 1-től már megengedett a trágyázás – tájékoztat a Fejér Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztálya.

A jogszabályt hozzá igazították az élethez, hiszen a klímaváltozás miatt a vegetációs időszak is megnyúlt, az őszi vetésű növények tovább vesznek fel tápanyagot, mint az elmúlt években. Így a nitrát kimosódás veszélye nem nő, ugyanakkor a gazdáknak több idejük marad az összetorlódott őszi munkák elvégzésére, így a tápanyag-kijuttatásra is.

A szabályozás betartása azonban környezet- és természetvédelmi okokból rendkívül fontos: a cél a felszín alatti vizek nitrát-vegyületekkel való terhelésének megakadályozása. A nitrát-feldúsulás jelentős forrása a mezőgazdaság, abban is az állattartás során keletkező szervestrágya, valamint a műtrágya növénytermesztés folyamán történő felhasználása, de ugyanígy valamennyi, szerves és szervetlen eredetű tápanyagot tartalmazó anyag termőföldbe, és onnan a talaj- és rétegvizekbe való jutása. A növényeknek, a talajnak és az abban élő mikroorganizmusoknak hasznosak a tápanyagok, így a nitrogén is, ám ha hasznosulás nélkül áthaladnak a talajon és a felszíni alatti vizekbe jutnak, akkor megemelkedik azok nitráttartalma, ezáltal romlik az egészséges ivóvízhez való hozzájutás lehetősége.

Megyénk termőföldjeinek közel 70 %-a nitrátérzékeny. Lényeges tudni még, hogy trágyának minősül minden olyan nitrogénvegyület, illetve egyéb olyan összetevőket tartalmazó anyag, amely a termesztett növények tápanyagellátását szolgálja, szolgálhatja. Így nemcsak az istállótrágya, hígtrágya vagy nitrogéntartalmú műtrágya kijuttatása minősül trágyázásnak, hanem pl. a komposzt, tisztított szennyvíz, biogázüzemi fermentált anyag, pálinkafőzdei cefremaradék is. A tilalmi időszakban ezeknek a kijuttatása is tilos.

A trágyázási tilalom mellett nem szabad elfelejtkezni a trágyatárolásra vonatkozó tilalomról sem. Ugyanis november 30. és február 15. közötti időszakban mezőgazdasági művelés alatt álló táblán elszivárgás ellni védelem nélküli ideiglenes trágyakazal nem létesíthető, illetve nem tartható fenn. A tábla szélén tárolt istállótrágyát tehát már a tilalmi időszak előtt ki kell juttatni a területre. Az állattartó telepeken az istállótrágya-tároló kapacitásának elegendőnek kell lennie legalább 6 havi istállótrágya tárolására, így ha egy telep ennek megfelel, nem jelenthet gondot a trágyázási tilalmi időszak betartása.

(Fejér Megyei Kormányhivatal)