Tizenkettedik alkalommal kezdődött meg a Hazafiság Iskolája elnevezésű programsorozat Pákozdon, a Katonai Emlékpark Pákozd–Nemzeti Emlékhelyen. A tanévet dr. Simon László főispán, a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetője nyitotta meg.

Amikor a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete több mint negyedszázada megalakult, a zászlaja csúcsára a fiatalok hazafias és honvédelmi nevelése támogatását tűzte. Ennek szolgálatában kiemelkedő jelentősége van a Hazafiság Iskolájának, amely a székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola kétszáz felső tagozatos diákja jelenlétében, kezdődött meg, ünnepélyes külsőségek között.


Az első program, 2011 szeptembere óta, 220 alkalommal rendezték meg a Hazafiság Iskoláját, s abban több mint 36 ezer tanuló vett részt –mondta el tanévnyitó beszédében dr. Simon László főispán. Hangsúlyozta: ez a szép eredmény több dolog szerencsés egybeesésének köszönhető. Egyrészt az a határozott szándék, amely a hadtörténelem élményszerű bemutatásával, a honvédelem fontossága hangsúlyozásával kívánja segíteni a felnövekvő nemzedék hazafias érzelmei kialakítását, erősítését, a honvédelem ügye iránti érdeklődést és az ahhoz kapcsolódó érzelmi azonosulást.

A pedagógiai program elsődleges megvalósulási helyszíne a Katonai Emlékpark, a maga csodás földrajzi környezetével, az állandó és időszaki kiállításaival, a jól megfogalmazott üzenetével már szinte önmagában is záloga lehetne egy eredményes kezdeményezésnek. Ezekhez társul a megvalósításban közreműködők munkája, a HTBK tagjai, a Katonai Emlékpark munkatársai, valamint Székesfehérváron szolgáló katonák összefogása teszi teljessé ezt a programot.

A Katonai Emlékpark vezetői, szakemberi felismerték, hogy számos oktatási intézmény, a közlekedési nehézségek vagy a nagy távolság miatt, nem tudja elhozni a diákjait Pákozdra.  Dr. Simon László kiemelte: mint a megyei védelmi bizottság elnöke, személyesen is megtapasztalta a kihelyezett foglalkozások sikerét, népszerűségét Lajoskomáromban, amelyet örömmel fogadtak a baracsi, nádasdladányi, bodajki és mezőfalvai diákok is. A megyei védelmi bizottság jó ügynek tartja, továbbra is támogatja ezt.

A pákozdi ünnepélyes tanévnyitót követően – a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a HTBK székesfehérvári szervezetének támogatásával – Galovtsik Gábor „Civil szemmel” című kiállítását nyitotta meg Féner Tamás Kossuth-díjas fotóművész.

(Fejér Megyei Kormányhivatal – fotó: KEMPP)