A Fejér Megyei Kormányhivatal tájékoztatja a termőföld-tulajdonosokat és földhasználókat, hogy megkezdte a települések külterületén a parlagfűvel fertőzött területek felderítését.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az idei esztendőtől módosult az eljárás. Így a földhasználó, annak hiányában a tulajdonos, illetve a haszonélvező felhívást kap akkor, ha megállapítható, hogy semmilyen parlagfű elleni védekezés nem történt, függetlenül attól, hogy a parlagfű növény mennyire van virágbimbó közeli állapotban, azaz már a száras-leveles állapotban lévő növények esetében is.

A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Amennyiben az ingatlanügyi hatóság által végzett helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a földhasználó, annak hiányában a tulajdonos illetőleg a haszonélvező nem tett eleget e kötelezettségének, külterületen a terület fekvése szerint illetékes növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal elrendeli a közérdekű védekezést, és növényvédelmi bírság, valamint a közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségek megfizetésére kötelezi a mulasztót.

A nagy, nem belátható táblák, illetve a nehezen megközelíthető földek ellenőrzése is megtörténik, mivel az idén is légi felderítés fogja az ellenőrzést még hatékonyabbá és eredményesebbé tenni.
A parlagfű gyors fejlődése a betakarított kalászos tarlókon különösen jellemző. Ezért a tarlóhántás időben és megfelelő minőségben való elvégzése a legjobb módja a védekezésnek, a szankciók elkerülésének. A nem művelt, ugaroltatott területek, illetve a nem megfelelően gyomirtott kapás növénykultúrák (pl. napraforgó, kukorica), valamint a táblaszélek, mezsgyék a parlagfű fertőzöttségnek szintén kitett területek. Ezért ezek gyommentesítésére, kaszálására is nagy figyelmet kell fordítani.

A tapasztalatok alapján, összességében megállapítható, hogy a felderített parlagfű-foltok területe évről évre csökken, amely a gazdák egyre tudatosabb, a parlagfű elleni védekezést szem előtt tartó gazdálkodásának köszönhető.

Amennyiben valaki parlagfűvel fertőzött területet lát, kérjük, itt jelezze: https://pbr.nebih.gov.hu/

(Fejér Megyei Kormányhivatal)