A rezsicsökkentés továbbra is minden családnak jár az átlagfogyasztásig. A nagycsaládosoknak gázfogyasztás esetében a fölött is, ha igénylik – a gyermekek számával arányosan emelkedő – földgázfogyasztási kedvezményt.

Felhívjuk a nagycsaládok figyelmét, hogy havi szinten több tízezer forintot takaríthatnak meg, ha nem mulasztják el az igénylést beadni a járási kormányablakokban vagy a családtámogatási ügyfélszolgálaton. A családtámogatási ügyfélszolgálat Székesfehérváron, a József Attila u. 42. szám alatt található – hangsúlyozta dr. Csiák Henriett, a Fejér Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály főosztályvezetője. A kedvezmény évek óta igényelhető, de a veszélyhelyzetre tekintettel módosult az árkedvezmény. Az igénylést azoknak nem kell újból benyújtani, akik már jelenleg is kapják a nagycsaládos kedvezményt. Az új igénylőknek viszont érdemes minél előbb benyújtani a kérelmet, hogy a rezsicsökkentést mielőbb és a lehető legjobb feltételekkel  érvényesíteni tudják – mutatott rá a főosztályvezető.

Mi ennek a kedvezménynek a lényege? A nagycsaládos kedvezményre jogosult az a háztartás, amelyben a családok támogatásról szóló törvény szerinti olyan jogosult él, aki legalább három gyermek után, illetve figyelembevételével részesül családi pótlékban és egyetemes szolgáltatónál szolgáltatási szerződéssel rendelkezik. A nagycsaládos kedvezmény csak egy felhasználási helyen vehető igénybe. Fogyasztói közösség esetén egy felhasználási helyen több jogosult is igénybe vehet nagycsaládos kedvezményt. Ha a jogosultnak a vele egy háztartásban élő, családi pótlékra jogosító személyre hivatkozással nagycsaládos kedvezmény került megállapításra, a jogosulttal egy háztartásban élő más személy erre a személyre tekintettel további kedvezményre nem jogosult.

A nagycsaládosok földgáz-árkedvezményének pontos feltételeit kormány-rendeletek szabályozzák.

A kérelmet az erre a célra rendszeresített igénylőlapon kell benyújtani. A kérelmet a Magyar Államkincstár honlapjáról le lehet tölteni, vagy az ügyfélszolgálatokon rendelkezésre állnak. A kérelemhez önálló felhasználási hellyel rendelkező igénylő esetén mellékelni kell
egyrészt a kérelem benyújtását megelőzően kézhez kapott utolsó számla (részszámla) másolatát,
másrészt a szolgáltatásba újonnan bekapcsolt felhasználási hely esetén az egyetemes szolgáltatási szerződés másolatát. Kérjük az ügyfeleket, hogy hiánytalan kérelmet nyújtsanak be a mielőbbi elbírálás érdekében!

Annak kell igénylőként kitölteni a kérelmet, akinek a nevére kerül kiállításra a számla, még akkor is, ha nem ő részesül családi pótlékban. A korábbi évekkel ellentétben nem kell évenként igényelni a kedvezményt, az mindaddig megilleti a jogosultat, amíg a jogosultsági feltételek fennállnak. A jogosultság feltételeinek megszűnését, továbbá a kérelemben foglalt adatok megváltozását a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül be kell jelenteni a kedvezményt megállapító kormányhivatalnak. A jogosultnak a felhasználási helyében történő változást (költözést) is be kell jelentenie. A jogosultság változatlan fennállása esetén a jogosultat megillető kedvezmény az új felhasználási helyen is igénybe vehető.

A kormányhivatal a jogosultság feltételeinek fennállására vonatkozóan ellenőrzést folytathat.

A kedvezményt jogosulatlanul igénybevevő a kedvezményes mennyiség ellenértékének és a fogyasztott mennyiség kedvezmény nélkül számított ellenértékének különbözetét, illetve fogyasztói közösség esetében a kedvezményt általános forgalmi adóval és kamattal növelten köteles a szolgáltatónak megfizetni.

Amennyiben a kedvezmény jogosulatlan igénybevétele az igénybevevőnek felróható, akkor a különbözet, illetve a kedvezmény összegét a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben kell a szolgáltató részére visszafizetni, így nagy jelentősége van a változások bejelentésének.

Összességében nagy segítséget jelent a nagycsaládosok életében ez a kedvezmény, hiszen biztosíthatja a szükséges életfeltételeket egy kis takarékossággal egybekötve. Minden lehetőséget meg kell ragadni a gyermekek, családok boldog telének, meleg szobájának biztosítására.Részletes tájékoztatás található még a Magyar Államkincstár, illetve az MVM honlapján is.

(Fejér Megyei Kormányhivatal)