Van-e hivatali teendőnk, ha gyümölcsössel rendelkezünk, vagy új gyümölcsültetvényt szeretnénk telepíteni? – erre a kérdéskörre válaszol dr. Sziebert Gergely, a Fejér Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztályának vezetője.

A gyümölcsültetvények telepítésének bejelentését, illetve a meglévő gyümölcsültetvények nyilvántartását, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény szabályozza. Gyümölcsöskertünkre kizárólag abban az esetben vonatkozik a fenti jogszabály, ha eléri a 2500 m2-t. Tehát, ha ennél kisebb ültetvényünk van, akkor nincs ügyintézési feladatunk a hatóságnál.

 


Ha negyed hektárnál nagyobb gyümölcsöst szeretnénk telepíteni, vagy már rendelkezünk ilyennel, akkor is sokkal egyszerűbb a feladatunk, hiszen a bürokráciacsökkentés keretében 2018. január 1. óta megszűnt a telepítések engedélyeztetése, kizárólag bejelentési kötelezettségünk van. A bejelentésre azért van szükség, hogy a hatóság rendelkezzen egy országos ültetvényleltárral (ezt ültetvénykataszternek hívjuk). Az agrárpolitikát segíti, ha tudjuk, hogy melyik gyümölcsfajtából mekkora területű, milyen korú, milyen művelésmódú ültetvényt találunk hazánkban.


Ha új gyümölcsöst szeretnénk, a tervezett ültetés előtt egy egyszerű űrlapon meg kell adni a gyümölcs faját és a tervezett telepítési dátumot. A telepítés megvalósítása után 30 napon belül egy másik, az ültetvény összes adatát tartalmazó űrlapon tájékoztatjuk a hatóságot, ezzel gyakorlatilag be is fejeződtek a teendőink.


Fontos azonban, hogy egy érvényes, talajvédelmi szakértő által elkészített, talajvédelmi tervvel is rendelkezzünk a telepítés befejezéséig, amit azonban nem kell benyújtanunk a hivatalhoz. Az ültetvény a talajvédelmi terv érvényességi idején belül (5 év) telepíthető. A gyümölcs ültetvény kataszterbe történő bejelentések valóságtartalmát a Fejér Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztályának Földművelésügyi Osztálya (mint telepítési hatóság) a helyszínen ellenőrizheti.


Ha bármilyen változás állt be az ültetvényünknél (pl. termőre fordult, kivágtuk, fajtát váltottunk, más lett az ültetvény használója), azt 30 napon belül jeleznünk kell, hogy az országos ültetvényleltárt aktualizálni lehessen. A változások bejelentésére is rendelkezésre áll egy űrlap, melyet a többi, fent említett űrlappal együtt a Fejér Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztályának Földművelésügyi Osztályánál kérhetünk, illetve ott bármikor szívesen tájékoztatják az ügyfeleket a felmerülő kérdésekkel kapcsolatban.


Az ültetvénykataszter fogalom nem azonos a termőhelyi kataszterrel, amely egy adott földrészlet, adott gyümölcsfaj termesztésére való alkalmasságát jelöli. A 2018. január elsejét megelőző időszakkal ellentétben gyümölcsültetvény termőhelyi kataszterbe nem sorolt területen is telepíthető, tehát a jogszabályalkotó szabad kezet adott a termelőknek, hogy az Európai Unió területén engedélyezett gyümölcsfajták bármelyikét eltelepíthesse saját kockázata mellett. Azonban egyes jogszabályok csak bizonyos gyümölcsfajokra adnak támogatást, valamint telepítéskor a pénzügyi hozzájárulás feltételeként előírják a termőhelyi kataszteri besorolást. Ilyen esetben a terület gyümölcs termőhelyi kataszterbe sorolását továbbra is a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) végzi a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) által kiállított ökológiai szakvélemény alapján.


Érdekes újdonság, hogy az utóbbi években bekerült a támogatott kultúrák közé pl. a kivi, a datolyaszilva vagy a közönséges füge.

Amennyiben borszőlő termőhelyi kataszterbe sorolt területen szeretnénk gyümölcsöst létesíteni, akkor az illetékes hegyközség hozzájárulását kell kérni a hegybírótól. A Natura 2000 és egyéb védett területen történő ültetvénytelepítéshez a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges.


Természetes személyek a bejelentéseket papír alapon (postai úton, a Fejér Megyei Kormányhivatal, Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztály 2481 Velence, Ország út 23.) vagy elektronikus úton nyújthatják be. Gazdálkodó szervezetek cégkapun, egyéni vállalkozók ügyfélkapun keresztül kizárólag elektronikus úton kötelezettek a bejelentés benyújtására. Mint kizárólag bejelentési kötelezettséggel járó hatósági eljárás, a gyümölcsösök nyilvántartásba vétele az ügyfelek számára teljes egészében ingyenes.

(Fejér Megyei Kormányhivatal)