A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolását és a földtulajdonosok adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezését tűzte ki célul a 2020. évi LXXI. törvény.a. Az ezzel összefüggő, új, hatósági adatrendezési eljárásról dr. Bráth Mária, a Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályának vezetője adott tájékoztatást.

A „földön” a termőföldeket kell érteni. A törvény a földek esetében a közös tulajdon megszüntetését kívánja elérni, és ehhez feltétlenül szükséges a tulajdonos ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett adatainak ellenőrzése, pontosítása. A cél az, hogy a földeken fennálló osztatlan közös tulajdont egy olyan eljárás keretében szüntessék meg, amely gyors és egyszerű. A közös tulajdon megszüntetésére a kérelmeket a veszélyhelyzet megszűnését követően lehet csak benyújtani. A közös tulajdon megszüntetését segítő jogszabályi változásokról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Az ingatlan-nyilvántartásban főleg osztatlan közös földek kapcsán tapasztalható, hogy a bejegyzett tulajdonos adatai hiányosak, nem lehet beazonosítani a tulajdonost, így sérül az ingatlan-nyilvántartás hitelessége. Ennek következtében a tulajdonos nem tudja fellelni azokat a tulajdonostársakat, akik elérhetőségére szükség van a föld eladása, használatba adása vagy egyéb, a közös tulajdont érintő ügy kapcsán. Mivel a földtulajdonosok hiányos adatai és a közös tulajdon megszüntetése egymással szorosan összefügg, ezért jelent meg ez a két eljárás ugyanabban a jogszabályban.

Mit kell tudni az új, hatósági adatrendezési eljárásról? A földhivatal hivatalból feltárja az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szereplő, beazonosítatlan vagy nem beazonosítható személyeket. Mikor tekinthető a tulajdonosi adat hiányosnak? Ha hiányzik, vagy tévesen került feltüntetésre a tulajdonos anyja neve, lakcíme, születési helye vagy születési ideje, esetleg a személyi azonosítója.

A fenti törvény az ingatlanügyi hatóság számára földtulajdonosok adathiánya esetén előírja a hivatalból történő kötelező adatfeltárást, adategyeztetést és annak sikeressége esetén az adatkiigazítást. A földhivatal a nyilvántartása adatait összeveti az okirattárban tárolt iratok és a lakcím-nyilvántartó adataival. Ha az adat több személynek felel meg, akkor az adategyeztetésbe bevonja ezeket a személyeket is. Ha az adatfeltárás nem vezet eredményre, az ingatlanügyi hatóság 90 napig hirdetmény útján próbálja felderíteni a tulajdonos személyét. A hirdetményt a földhivatal saját honlapján, az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján, továbbá a kormányzati portálon teszi közzé.

 

Mit fog tartalmazni a hirdetmény? A hirdetmény tartalmazza az ingatlan helyrajzi számát, a tulajdonosként bejegyzett személy nyilvántartott adatait, és az arra vonatkozó felhívást, hogy akinek tudomása van a tulajdonosként bejegyzett személy adatairól, vagy arról, hogy meghalt, akkor a hirdetmény kifüggesztésének ideje alatt jelentse be.

 

Ha az adatbejelentés alapján a beazonosítás sikeres lesz, a hivatal adatkiigazítással kiegészíti az ingatlan-nyilvántartási adatot. Ha a földhivatal azt állapítja meg, hogy adott személy már meghalt, az adatkiigazítást követően értesíti a jegyzőt az elhunyt személyről és kezdeményezi hagyatéki vagy póthagyatéki eljárás megindítását. Ha az adatfeltárási eljárás alapján a tulajdonost nem lehet beazonosítani, vagy az adott ingatlan esetén a tulajdonosként bejegyzett személy 120 évnél idősebb, de halálának ténye semmilyen módon nem vált ismertté, úgy az ingatlanügyi hatóság hivatalból megállapítja, hogy a tulajdonos beazonosíthatatlan, ezáltal az ingatlan tulajdoni helyzete rendezetlen. Ilyenkor az érintett ingatlanok a törvény erejénél fogva kerülnek az állam tulajdonába.

 

Mit lehet tenni ezután? Ha a tulajdonos időközben mégis előkerül, akkor kártalanításra jogosult, ha nem kívánja visszaállítani a tulajdonjogát, vagy arra már más ok miatt nincs is lehetőség.

Fontos felhívni a figyelmet arra: aki termőföld tulajdonjogával rendelkezik, és a személyes adatai az ingatlan-nyilvántartásban pontatlanok, akkor kísérje figyelemmel a kormányzati portálon vagy a földhivatal saját honlapján azokat a hirdetményeket, amelyek erről megjelennek.

(Fejér Megyei Kormányhivatal)