A megyei védelmi bizottság 2017-ben alapította a Fejér Megye Védelméért emlékplakettet, amellyel azokat tüntetik ki, akik a megye védelmi igazgatási feladatainak ellátásában, a lakosok védelme érdekében a legkiemelkedőbben helytálltak. Idén az emlékplakett 2021-ben Nagy Lajos tű. alezredes érdemelte ki.

Nagy Lajos alezredes 1982 óta teljesít hivatásos szolgálatot. Kezdetektől fogva a települések, a lakosság védelme és a különféle természeti és civilizációs veszély- és katasztrófahelyzetekre való felkészülés és felkészítés tervezése jelentette munkáját. Munkássága a polgári védelem soraiban kezdődött, majd 2000. január 1-től a katasztrófavédelem állományában folytatódott.

 

Életpályáját bérelszámolóként kezdte, majd a sorkatonai szolgálatot már tartalékos hadnagyként fejezte be. Innen már egyenes út vezetett a hivatásos állományúak sorába, ahol több mint 30 éve teljesít szolgálatot. Polgári védelmi Törzsparancsokként tevékenykedett hosszú éveken keresztül, majd 2000. január 1-től a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Székesfehérvári polgári védelmi kirendeltségét irányította kirendeltség-vezetőként. 2011-től a megyei igazgatóságon dolgozott megyei polgári védelmi főfelügyelőként.

 

Hosszú életpályája során nagyon sok esetben tett tanúbizonyságot helytállásáról, kitartásáról, elhivatottságáról. Szolgálatát az állampolgárok biztonsága iránt érzett felelősség és elkötelezettség jellemzi. Feladatait mindig a legnagyobb gondossággal, odafigyeléssel végezte. Több esetben vett részt árvízi védekezési munkákban irányítóként, de sokszor a gátakon is megfeszített erővel dolgozott. A vörösiszap-katasztrófa során a mentési és helyreállítási munkálatokban folyamatosan részt vett és kiemelkedő munkát végzett, amellyel nagymértékben hozzájárult a károk felszámolásához. A 2013. márciusi rendkívüli időjárási helyzetben, majd a júniusi árvíz idején a védelmi bizottság katasztrófavédelmi munkacsoportjában az irányítás, koordináció tekintetében kiemelkedő munkát végzett.


Évtizedeken keresztül szervezte a tanulóifjúság felkészítését és az ifjúsági versenyeket. Aktívan segíti a fiatal, pályakezdő kollégákat, támogatja a katasztrófavédelmi pályára irányításukat.

A veszélyes üzemek külső védelmi terveinek elkészítése és azok begyakoroltatása szintén munkája szerves részét képezte. A továbbiakban a települések önmentő képességének fejlesztése érdekében felkészítéseket és gyakorlatokat szervezett, majd az önkéntes mentőcsoportok megalakításában jeleskedett. Munkája jelentős része volt a köteles polgári védelmi szervezetek megalakításának koordinálása és felkészítésük szervezése, végrehajtása.

 

Nagy Lajos tűzoltó alezredes magánéletére a családszeretet, rendszeretet jellemző. Kiegyensúlyozott, békés családban él két, már felnőtt korú gyermekével és feleségével.


(Fejér Megyei Kormányhivatal)