Egyszerűsítették, és elektronizálták az első vezetői engedély kiállításához, a vezetői engedély cseréjéhez és a kategóriabővítéshez kapcsolódó okmányok ügyintézési folyamatait 2021. február elsejétől.

Az informatikai fejlesztések eredményeként az elsősegély-nyújtási vizsga eredményét és egészségügyi alkalmasságról szóló véleményt is elektronikus úton továbbítják az engedély-nyilvántartásba.

Az automatikus okmánykiállítás lényege, hogy minden jogszabályi feltétel és az eljáráshoz szükséges dokumentum rendelkezésre állása esetén, minimális ügyintézői közreműködéssel - az informatikai rendszerek összekapcsolásának köszönhetően –, az igénylést követően hivatalból készül el az okmány. Az ügy jóváhagyását követően megkezdődik az okmány gyártása és az ügyfél által megadott címre történő kézbesítése.

A vezetői engedély automatikus kiállítása esetén a közúti közlekedési nyilvántartó szerv elektronikusan, az engedély-nyilvántartást támogató informatikai szakrendszer segítségével végzi el az ügyfél azonosítását és a vezetői engedély kiadásához szükséges valamennyi feltétel teljesülésének ellenőrzését.

A vezetői engedély kiállításához szükséges arcképmás-felvétel és aláírás automatikusan átvételre kerül a nyilvántartás számára elérhető adatforrásokból, amennyiben a rendszerekben legfeljebb 3 éves arcképmás-felvétel rendelkezésre áll. Ha nincs átemelhető arcképmás-felvétel, akkor mobil telefonos applikáció vagy külön alkalmazás segítségével történik meg az arcképfelvétel feltöltése. Amennyiben az arcképmás-felvételezést az állampolgár technikai lehetőségek hiányában megoldani nem tudja, a kormányablakok és okmányirodák országos illetékességgel látják el a fényképfelvételezéséhez kapcsolódó feladatokat.

Az állampolgár elektronikus úton, elektronikus azonosítást követően nyilatkozatot tehet arról, hogy vezetői engedélyének kiállítását az automatikus, hivatalbóli eljárás igénybevételével, vagy ezen lehetőség kizárásával, kérelemre kívánja intézni. A nyilatkozat elérhető a www.magyarorszag.hu weboldalon az Okmányok/Vezetői engedély menüpont alatt. A nyilatkozat megtehető személyesen az első vezetői engedély megszerzése vagy az új kategória megszerzése esetén a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpontnál (KAV) történő vizsgára jelentkezéskor vagy a vezetői engedély meghosszabbítása esetén az illetékes kormányablakban vagy okmányirodában. A vezetői engedély kiállítása és cseréje a fentiek alapján továbbra is intézhető személyes megjelenés útján.

Az automatikus, hivatalbóli okmánykiállítási eljárások az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye, ennek hiányában szálláshelye szerint illetékes kormányablak vagy okmányiroda hatáskörébe és illetékességébe tartoznak.

Az automatikus, hivatalbóli okmánykiállítási eljárás illetékmentes. Amennyiben nyilatkozatával az állampolgár az automatikus okmánykiállítás lehetőségét kizárja, akkor az ügye kérelemre, illetékköteles eljárásban, az ország bármelyik kormányablakában vagy okmányirodájában intézhető.

(Fejér Megyei Kormányhivatal)