Melyek most a Fejér Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályának hatáskörei? Hol és milyen formákban tartják jelenleg az ügyfelekkel a kapcsolatot? Mikor és hogyan változtak az elérhetőségek? Erről adunk az alábbiakban tájékoztatást.

A Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály számára 2020 márciusa fordulópontot jelentett, s ez jelentősen érinti az ügyfeleket is. Az átalakítás a családtámogatási és társadalombiztosítási területen is a hatáskörök „visszamegyésítését” jelentette.

A 2020. március 1-jétől történt hatásköri változások következtében a Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály keretei között a korábbi négy helyett hét osztály működik. A hét osztály munkája összesen öt szakterületet: egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítás, családtámogatás, lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok, valamint rehabilitációs hatósági, és orvosszakértői feladatokat ölel fel.

A hatásköri változásoknak köszönhetően jelentősen megnőtt az ellátandó feladatok mennyisége. Ezzel együtt kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy az ügyeket továbbra is jogszerűen, szakszerűen, az ügyintézési határidők betartásával intézzük – hangsúlyozta dr. Csiák Henriett, a Fejér Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályának főosztályvezetője. – Tekintettel arra, hogy a járványhelyzet következtében a személyes ügyfélfogadás csökkent, arra törekszünk, hogy az ügyfelekkel történő elektronikus kapcsolattartás szervezett, átgondolt és – a jogszabály adta keretek között – ügyfélbarát legyen. Az időpontfoglalásra történő személyes ügyfélfogadás mellett az ügyintézés lehetséges elektronikus úton: e-papíron, ügyfélkapun, cégkapun, hivatali kapun vagy a hagyományos postai úton: az épület elé kihelyezett postaládába közvetlenül bedobva vagy a postai szolgáltatást igénybe véve.

Összességében elmondható, hogy a Covid-járvány miatt nem csökkent az elintézendő ügyek száma Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályon. Az ügyfélfogadás átalakításával pedig elkerülték a nagyobb járványgócok kialakulását a dolgozók között, és nem utolsósorban védték az ügyfeleiket, akik között sok különösen veszélyeztetett (gondoljunk itt például a nyugdíjügyben eljáró kérelmezőkre!)

Érdekességképpen a Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály munkáját tükrözik az alábbi, 2020. évre vonatkozó statisztikai adatok: a kiadott összes döntés száma: 253.763 db, ebből önálló határozatok száma: 175.197 db.

Fontos változás volt még tavaly, hogy a hatósági eljárások 2020. március 1. napjától egyfokúvá váltak. A fellebbezés általános jogorvoslati lehetősége megszűnt, helyébe a bírói út került. Az egyfokú eljárási modellben a perképviseleti feladatok a Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályon hangsúlyosan jelentkeznek.

A személyes ügyfélfogadás (időpont-kérés után) három helyszínen működik, a főosztályi elhelyezkedésnek megfelelően:

- A Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály a 2021. évben is a Székesfehérvár, Távírda u. 4. szám alatt dolgozik, és tartja az ügyfélfogadását.

- A Társadalombiztosítási Osztály Dunaújváros, Szórád Márton út 39. szám alatt működik. Földrajzi helyzeténél fogva a dunaújvárosi és a sárbogárdi járásban élők részesítik előnyben.

- A többi osztály a régi „nyugdíjszékháznak” ismert Székesfehérvár, József Attila u. 42. szám alatti épületben helyezkedik el, és itt tartja az időpontra kért személyes ügyfélfogadását is.

2021. március 1-jétől új telefonszámokat kapott a Főosztály. A két régi, központi szám (22/795-700, 22/517-400) viszont megszűnt. Ezért, az ügyfelek segítségére, összeállítottunk egy táblázatot, a könnyebb eligazodást segítendő. Ebben osztályonként szerepelnek a főbb ügytípusok és az ügyfélfogadási idők is. Ez az összeállítás a Fejér Megyei Kormányhivatal honlapján, a www.kormanyhivatal.hu oldalon található, itt

(Fejér Megyei Kormányhivatal)