„Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény 1. § 17 és 17 a. pontjai alapján az államigazgatási szervek – beleértve a Kormányhivatalokat - elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett állami szervek.

A Törvény 108 §-a értelmében az államigazgatási szervek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését a Törvényben meghatározottak szerint biztosítani.

A Kormányhivatalok 2017. január 1-jétől az előzőekben leírt határidőig az elektronikus ügyintézési szolgáltatás megkezdését megelőzően, a 17. alcím szerinti adatszolgáltatás teljesítésével bejelenthetik, hogy a feladat- és hatáskörükbe tartozó egyes ügyek vagy valamennyi ügy tekintetében az előzőekben leírt határidőt megelőzően is vállalják az e Törvény szabályainak megfelelő elektronikus ügyintézés biztosítását.

2017. évtől lehetővé válik a jogszabályok által előírt bejelentési kötelezettség elektronikus úton történő teljesítése.

Az alábbi bejelentések esetében van mód az elektronikus bejelentőlapok kitöltésére az alábbi űrlapok telepítésével:

1. FOKOZOTT EXPOZÍCIÓ bejelentése 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

útmutató letöltése

2. FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉS (MÉRGEZÉS) bejelentése 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

útmutató letöltése

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT, ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖKKEL FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG bejelentése 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet

útmutató letöltése

4. FOGLALKOZÁSI-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT (FESZ) ORVOSA ÁLTAL VÉGZETT VÉDŐOLTÁSOK bejelentése 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet

útmutató letöltése

5. RÁKKELTŐ/MUTAGÉN ANNYAGOKKAL TEVVÉKENYSÉGET VÉGZŐ MUNKÁLTATÓKRÓL ÉS MUNKAVÁLLALÓKRÓL SZÓLÓ bejelentés 26/20 00. (IX. 30.) EüM rendelet

útmutató letöltése

6. BEJELENTŐLAP A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 68. § (1) bekezdése alapján tett bejelentéshez

útmutató letöltése

7. MUNKABALESETEK bejelentése 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

útmutató letöltése

8. Túlnyomásos légtérben végzett Tevékenység bejelentése 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet

útmutató letöltése

9. építőipari kivitelezési tevékenység bejelentésE 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes r.

útmutató letöltése

10. BIOLÓGIAI KÓROKI TÉNYEZŐKKEL TÖRTÉNŐ TEVÉKENYSÉG bejelentésE 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet

útmutató letöltése

11. Azbesztexpozíció kockázatával járó munkavégzés Bejelentése 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet

útmutató letöltése

 

Tisztelt Felhasználó!

A fentiekben megjelölt bejelentési kötelem vonatkozásában megfelelő űrlap kiválasztásával és a hozzá tartozó kitöltési útmutató használatával a bejelentés teljesíthető.”

(Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály)