Dr. Simon László

 

Dr. Simon László felsőfokú tanulmányait a Rendőrtiszti Főiskolán, majd a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végezte, ahol 1999-ben doktori címet szerzett. Az eddigi életpályáját a közszolgálatban töltötte.

 

A Belügyminisztérium állományában, 1996-2012 között különböző szintű rendőri feladatokat látott el, volt rendőrőrs-parancsnok, majd városi rendőrkapitány, megyei rendőr-főkapitány.

 

A közigazgatásban 2013. június 20-tól dolgozik, előbb a Fejér Megyei Kormányhivatal igazgatói, majd a főigazgatói teendőit látta el, ezt követően kapott megbízást a Fejér Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízotti feladatok ellátására.

 

Kormánymegbízottként kiemelt céljának tekintette az ügyfélközeli, hatékony közigazgatás megteremtését. Ennek keretében részese volt a járási hivatalok tevékenysége kiteljesítésének, a Fejér Megyei Kormányhivatal külső, belső integrációja megteremtésének.

 

A szervezeti átalakításon túl, a Miniszterelnökség irányításával, jelentős fejlesztést hajtottak végre a megyei kormányhivatalok, köztük a Fejér Megyei Kormányhivatal, a kormányablakok létrehozásával, illetve korszerűsítésével. Ennek eredményeként ma már jelentős részben megvalósult, hogy az állampolgárok a lakóhelyükhöz közel, egy helyen intézhetik az ügyeik jelentős részét.

 

Orbán Viktor miniszterelnök, a Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára, 2018. július 1-jétől, újra dr. Simon Lászlót nevezte ki Fejér megye kormánymegbízottjává.

 

Magyarország Miniszterelnöke, 2022. június 12-i hatállyal ismételten dr. Simon Lászlót nevezte ki a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjévé.

 

Dr. Simon Lászlónak a következő időszakra vonatkozó elképzelései az előző négy évben megalapozott folyamatok továbbfejlesztését szolgálják. Továbbra is kiemelt figyelmet kíván fordítani a Fejér Megyei Kormányhivatal hatékonyságának növelésére, a személyi állomány felkészültségének és megbecsültségének erősítése érdekében, hogy az állampolgárok még magasabb szintű kiszolgálásban részesüljenek a közigazgatási közszolgáltatások területén. Fontosnak tartja, hogy a közigazgatási eljárások tovább egyszerűsödjenek, az állampolgárok az ügyeiket gyorsan, a kor követelményeinek megfelelő színvonalon intézhessék.

 

Dr. Simon László személyes meggyőződése szerint a Fejér Vármegyei Kormányhivatalnak a jövőben is az állampolgárokért, a vállalkozásokért, a gazdaság fejlesztéséért kell tevékenykednie. Ennek során a szemléletmódunk, a legfontosabb szlogenünk továbbra is a „miben segíthetünk?” kell, hogy legyen.