Ezen az oldalon a honlapon megtalálható dokumentumok közül listázhatja az Önt érdeklő anyagokat. Hírek, fotógalériák és videófelvételek kereséséhez kérjük használja a honlap tetején található általános keresőt.

A dokumentumok keresése történhet szokványos (kulcsszavas) kereséssel, illetve tallózással. Mindkét esetben tovább pontosíthatja a találati listát dátum, forrás vagy a dokumentum típusa szerinti szűréssel.

Kérem, válassza ki a szűrési szempontokat!

Szűrés dátum szerint

(tól-ig)
X X

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

Találatok: 64

Szűrés dátum szerint

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

2020 Hatósági ügyek, ügyleírások
Találatok: 64

Heves Megyei Kormányhivatal, 2020. augusztus 10.

HMKH Földművelésügyi hatósági szakterület

Vadászatra jogosult nyilvántartásba vétele, vadászati jogra kötött haszonbérleti szerződés jóváhagyása, Vadgazdálkodási tervekkel kapcsolatos ügyek, A vad mozgását befolyásoló tartós telepítésű kerítés létesítésének engedélyezése, Halászati engedély kiadása, Halgazdálkodási terv jóváhagyása, egyéb vadászati és halgazdálkodási ügyek, Vis maior események igazolásával kapcsolatos szakhatósági feladatok, A gyümölcsültetvény-telepítés bejelentése valamint a gyümölcsültetvény kataszteri nyilvántartás vezetése, Gyümölcstermesztés támogatás igénybevételéhez kapcsolódó hatósági feladat, Őstermelői igazolványok adatnyilvántartó lapjainak őrzése, adatszolgáltatás, A mező- és erdőgazdasági földek árverés útján történő értékesítése, Földkiadás stb.

Heves Megyei Kormányhivatal, 2020. augusztus 10.

HMKH Növény- és talajvédelmi szakterület ügytípusai

Árutermő, törzs- és kísérleti szőlő (kivéve a csemege- és alanyszőlő) telepítéséhez készített talajvédelmi terv, egyszerűsített talajvédelmi terv jóváhagyása, Forgalomba hozatali és felhasználási kérelem, Friss zöldség- gyümölcs export- import szállítmányok ellenőrzése, Friss zöldség-gyümölcs élelmiszer-vállalkozás regisztrációja, Hígtrágya termőföldön történő felhasználásának bejelentése, Hőkezelés és fa-csomagolóanyag gyártási tevékenység végzése iránti kérelem, Zárlati károsító előfordulásának felszámolását, terjedésének megakadályozását szolgáló intézkedés kapcsán kártalanítás iránti kérelem, Kérelem támogatott növényegészségügyi vizsgálatokban való részvételre, Légi növényvédő szer kijuttatási terv jóváhagyása, kijuttatási engedély megadása, Légi növényvédő szer kijuttatási terv jóváhagyása, Mezőgazdasági célú tereprendezés engedélyezése, Mezőgazdasági termelés során keletkező nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásának engedélyezése, Nem mezőgazdasági eredetű, nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásának engedélyezése, Növényegészségügyi ellenőrzés a növényi termékek export-import tranzit forgalmában, Növényútlevél kiadása, Növényvédőszer-vásárlási, - forgalmazási, illetve - felhasználási engedélyek kiadása, Szennyvíz, szennyvíziszap és szennyvíziszap komposzt mezőgazdasági hasznosításának engedélyezése, Talajjavítás engedélyezése, Talajvédelmi műszaki beavatkozások, létesítmények megvalósításának engedélyezése

Heves Megyei Kormányhivatal, 2020. augusztus 7.

HMKH Családtámogatási és társadalombiztosítási szakterülethez kapcsolódó ügytípusok

Nyugellátások, egyéb ellátások megállapítása, A nyilvántartás adatainak egyeztetése és a szolgálati idő, jogosultsági idő igazolása, Tartozás mérséklése, elengedése, Nyugdíjszolgáltatásra irányuló megállapodás kötése, Egyszeri segély, kivételes nyugellátás-emelés, Családtámogatási ellátások, Fogyatékossági támogatás, Nagycsaládos gázárkedvezmény, Egészségbiztosítás keretében nyújtható pénzbeli ellátások, Megváltozott munkaképességű személyek ellátásának megállapítása iránti eljárás, Komplex minősítés eredményéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás, Kivételes rokkantsági ellátás megállapítása iránti eljárás, Egyéni foglalkoztatási megállapodások ellenőrzése, jóváhagyása, Gyógyszertári finanszírozási előleg megállapítása, Lakáscélú támogatások igényléséhez biztosítási jogviszony igazolás, Méltányosságból igénybe vehető pénzbeli ellátások, TAJ és EU Kártya kiadása iránti kérelem stb.

Heves Megyei Kormányhivatal, 2020. augusztus 7.

HMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi szakterülethez kapcsolódó hatósági ügytípusok

A járási hivatalok hatáskörébe tartozó ügyek leírása: Állatállományok állat-betegség mentességi igazolás kiállítása, Állatvásár, -piac, -kiállítás, -verseny engedélyezése, Szociális étkeztetés engedélyezéséhez előzetes szakhatósági szakvélemény kiadása az élelmiszer-higiénia és élelmiszer-biztonság jogszabályi követelményeinek való megfelelésről, Élelmiszer kistermelői tevékenység bejelentése, Élelmiszer forgalmazással kapcsolatos alkalmi rendezvény bejelentése, Állatok tartásával kapcsolatos támogatásokhoz szükséges állat-egészségügyi bizonyítvány, igazolás kiállítása, kiadása, Vadhús vizsgálata, Vágóállat húsvizsgálata stb.

Heves Megyei Kormányhivatal, 2020. augusztus 7.

HMKH Gyámügyi szakterülethez kapcsolódó hatósági ügytípusok

Védelembe vétel, Utógondozói ellátás, Utógondozás, Szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyek - A gyermek huzamosabb időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének kijelölése, Tanköteles gyermek művészeti-, sport-, modell vagy hirdetési tevékenység keretében történő foglalkoztatásának engedélyezése, A szülők megállapodása a szülői felügyelet gyakorlásáról, Szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyek – A szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási helynek az elhagyása, a gyermeknek a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási helyének kijelölése, Szülői jognyilatkozatok jóváhagyása, Örökbefogadásra való alkalmasság megállapítása, Örökbefogadáshoz hozzájárulás a szülő részéről az örökbefogadó személyének ismerete nélkül, Otthonteremtési támogatás, Nevelésbe vétel, Kiskorú házasságkötésének engedélyezése, Kapcsolattartás (rendezése, megváltoztatása, szüneteltetése, megvonása), Ideiglenes hatályú elhelyezés, Igazolatlan óvodai, iskolai mulasztás, Gyermektartásdíj megelőlegezése, Gyám kirendelése, Gyámnevezés, gyámságból kizárás, Gondnoksági ügyek, Gondnok, ideiglenes gondnok kirendelés, Zárlat elrendelése és zárgondnok kirendelése, Számadási ügyek, Gondnok jognyilatkozatainak jóváhagyása, Támogatott döntéshozatal, Az előzetes jognyilatkozat felvétele, Gyermek iskolájának, életpályájának kijelölése, Családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása, A gyermek családi jogállásával kapcsolatos ügyek, A gyermek családi jogállásával kapcsolatos ügyek/apai elismerő nyilatkozat felvétele kiskorú apa esetében, A gyermek családi jogállásával kapcsolatos ügyek/apasági( anyasági) perek, A gyermek családi jogállásával kapcsolatos ügyek/titkolt terhesség esetén a gyermek lakóhelyének megállapítása, Családbafogadás