Ezen az oldalon a honlapon megtalálható dokumentumok közül listázhatja az Önt érdeklő anyagokat. Hírek, fotógalériák és videófelvételek kereséséhez kérjük használja a honlap tetején található általános keresőt.

A dokumentumok keresése történhet szokványos (kulcsszavas) kereséssel, illetve tallózással. Mindkét esetben tovább pontosíthatja a találati listát dátum, forrás vagy a dokumentum típusa szerinti szűréssel.

Kérem, válassza ki a szűrési szempontokat!

Szűrés dátum szerint

(tól-ig)
X X

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

Találatok: 20

Szűrés dátum szerint

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

2020 Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági ügyek, ügyleírások
Találatok: 20

Heves Megyei Kormányhivatal, 2020. augusztus 7.

HMKH Családtámogatási és társadalombiztosítási szakterülethez kapcsolódó ügytípusok

Nyugellátások, egyéb ellátások megállapítása, A nyilvántartás adatainak egyeztetése és a szolgálati idő, jogosultsági idő igazolása, Tartozás mérséklése, elengedése, Nyugdíjszolgáltatásra irányuló megállapodás kötése, Egyszeri segély, kivételes nyugellátás-emelés, Családtámogatási ellátások, Fogyatékossági támogatás, Nagycsaládos gázárkedvezmény, Egészségbiztosítás keretében nyújtható pénzbeli ellátások, Megváltozott munkaképességű személyek ellátásának megállapítása iránti eljárás, Komplex minősítés eredményéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás, Kivételes rokkantsági ellátás megállapítása iránti eljárás, Egyéni foglalkoztatási megállapodások ellenőrzése, jóváhagyása, Gyógyszertári finanszírozási előleg megállapítása, Lakáscélú támogatások igényléséhez biztosítási jogviszony igazolás, Méltányosságból igénybe vehető pénzbeli ellátások, TAJ és EU Kártya kiadása iránti kérelem stb.

Heves Megyei Kormányhivatal, 2020. augusztus 7.

HMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi szakterülethez kapcsolódó hatósági ügytípusok

A járási hivatalok hatáskörébe tartozó ügyek leírása: Állatállományok állat-betegség mentességi igazolás kiállítása, Állatvásár, -piac, -kiállítás, -verseny engedélyezése, Szociális étkeztetés engedélyezéséhez előzetes szakhatósági szakvélemény kiadása az élelmiszer-higiénia és élelmiszer-biztonság jogszabályi követelményeinek való megfelelésről, Élelmiszer kistermelői tevékenység bejelentése, Élelmiszer forgalmazással kapcsolatos alkalmi rendezvény bejelentése, Állatok tartásával kapcsolatos támogatásokhoz szükséges állat-egészségügyi bizonyítvány, igazolás kiállítása, kiadása, Vadhús vizsgálata, Vágóállat húsvizsgálata stb.

Heves Megyei Kormányhivatal, 2020. augusztus 7.

HMKH Gyámügyi szakterülethez kapcsolódó hatósági ügytípusok

Védelembe vétel, Utógondozói ellátás, Utógondozás, Szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyek - A gyermek huzamosabb időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének kijelölése, Tanköteles gyermek művészeti-, sport-, modell vagy hirdetési tevékenység keretében történő foglalkoztatásának engedélyezése, A szülők megállapodása a szülői felügyelet gyakorlásáról, Szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyek – A szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási helynek az elhagyása, a gyermeknek a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási helyének kijelölése, Szülői jognyilatkozatok jóváhagyása, Örökbefogadásra való alkalmasság megállapítása, Örökbefogadáshoz hozzájárulás a szülő részéről az örökbefogadó személyének ismerete nélkül, Otthonteremtési támogatás, Nevelésbe vétel, Kiskorú házasságkötésének engedélyezése, Kapcsolattartás (rendezése, megváltoztatása, szüneteltetése, megvonása), Ideiglenes hatályú elhelyezés, Igazolatlan óvodai, iskolai mulasztás, Gyermektartásdíj megelőlegezése, Gyám kirendelése, Gyámnevezés, gyámságból kizárás, Gondnoksági ügyek, Gondnok, ideiglenes gondnok kirendelés, Zárlat elrendelése és zárgondnok kirendelése, Számadási ügyek, Gondnok jognyilatkozatainak jóváhagyása, Támogatott döntéshozatal, Az előzetes jognyilatkozat felvétele, Gyermek iskolájának, életpályájának kijelölése, Családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása, A gyermek családi jogállásával kapcsolatos ügyek, A gyermek családi jogállásával kapcsolatos ügyek/apai elismerő nyilatkozat felvétele kiskorú apa esetében, A gyermek családi jogállásával kapcsolatos ügyek/apasági( anyasági) perek, A gyermek családi jogállásával kapcsolatos ügyek/titkolt terhesség esetén a gyermek lakóhelyének megállapítása, Családbafogadás

Heves Megyei Kormányhivatal, 2020. augusztus 7.

HMKH Építésügyi és építésfelügyeletei szakterülethez kapcsolódó ügytípusok

Építésügyi hatósági szolgáltatás, Építési engedélyezési eljárás, Használatbavételi engedélyezési eljárás, Fennmaradási engedélyezési eljárás, Bontási engedélyezési eljárás, Engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési eljárás, Jogutódlás tudomásulvételi eljárás, Használatbavétel tudomásulvételi eljárás, Veszélyhelyzet esetén végzett építési tevékenység tudomásulvételi eljárás, Országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárás, Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás, Összevont engedélyezési eljárás, Összevont telepítési eljárás, Szakhatósági eljárás, Kötelezési eljárás, Kisajátítási terv záradékolása, Építésügyi hatósági ellenőrzés, Ellenőrzött bejelentés, Építésfelügyeleti hatósági ellenőrzés és intézkedés, Építésrendészeti eljárás, Egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység, Egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének, bővítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítása

Heves Megyei Kormányhivatal, 2020. augusztus 7.

HMKH Örökségvédelmi szakterülethez tartozó hatósági ügytípusok

Az összevont örökségvédelmi engedélyezési eljárás, Örökségvédelmi engedélyezés és bejelentés, A hatóság védett műemléki értékekkel kapcsolatos ellenőrzése, A hatóság régészeti örökséggel kapcsolatos ellenőrzése, Fémkereső műszer használatának engedélyezési és bejelentés tudomásulvételi eljárása, A régészeti feltárás engedélyezése és bejelentése.