Illetékességi területe: Budapest Főváros közigazgatási területe

Feladata, hogy véleményezze: a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9.§ (5), (7) bekezdések és a (10) bekezdés b) pontja szerinti dokumentációkat.

Segédlet a tervtanácsi illetékesség megállapításához

Kérelem, Tervek benyújtása:

- a tervtanácsi ülést megelőző héten hétfőn legkésőbb 24h-ig a Tervtanácsi naptár szerint

Kérelem formanyomtatvány

- építésügyi hatósági engedélyezési terv esetén ÉTDR-en keresztül

Segédlet az engedélyezési tervek ÉTDR-be való feltöltéséhez

- egyszerű bejelentési eljárással érintett terv esetén ÉTDR-en keresztül

Segédlet az egyszerű bejelentési eljárás tervdokumentációjának ÉTDR-be való való feltöltéséhez

- örökségvédelmi eljárások esetén e-mailen vagy bármilyen file-megosztó alkalmazás segítségével
- konzultáció keretében tárgyalandó terv esetén e-mailen vagy bármilyen file-megosztó alkalmazás segítségével
- az 1 példány papír alapú tervdokumentációt a tervtanácsi ülésre kérjük elhozni

Benyújtandó dokumentációk:
- településrendezési eszköz véleményezése esetén a 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 11.§ (2) bekezdés szerintiek

- építészeti-műszaki tervdokumentáció véleményezése esetén a 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 11.§ (3) bekezdés szerintiek kiegészítésekkel

Segédlet a beadandó dokumentációk tartalmához

- amennyiben átalakítás, terv módosítás a tervezés tárgya, és az eredeti terv és az új terv készítője nem azonos, minden esetben kérjük az eredeti tervező hozzájáruló nyilatkozatát az új terv elkészítéséhez!

- a benyújtott dokumentációnak a fentieken túl tartalmaznia kell a szabályozási tervnek és a helyi építési szabályzatnak a tervezéssel érintett telekre vonatkozó kivonatát és az ezeknek való megfelelés bemutatását, valamint a településképi követelményeknek való megfelelés bemutatását

- kérjük a tervezőket, hogy a tervtanácsi ülésre vetíthető prezentációval készüljenek, mely file nem lehet tartalmában ellentétes a jelentkezéskor beadott dokumentációval, azt csak az értelmezés megkönnyítése érdekében kiegészítheti!

Ülésezés időpontja: kéthetente csütörtökönként, a kihirdetett időpontokban

Tervtanácsi naptár

Ülésezés helyszíne:
- elsősorban: Budapest Főváros Kormányhivatala Állami Főépítészi Iroda
1056 Budapest, Váci utca 62-64. III. em. 301.

- Kivételes esetben - a napirenden lévő terv tartalmára tekintettel - az Elnök döntése alapján kihelyezett ülés is tartható.

- Indokolt esetben (pl. veszélyhelyzet esetén) a Tervtanács ülése részben vagy egészében elektronikus úton is megtartható.

Kapcsolat:
e-mail: [[[TusKXZlnletSt9ZW1jcgzcydGVydnRhbmFjc0BiZmtoLmdvdi5odQ==]]]
telefon: Váncza Dominika: 06-1/485-69-16
Izápy-Tóth Nikoletta: 06-1/896-14-76