Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat, a kerületi építési szabályzat, a fővárosi rendezési szabályzat, a településtervek, a kézikönyv és a településképi rendelet

- legkésőbb 2022. június 30-ig megkezdett készítése és módosítása során a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. Fejezetének eljárási rendelkezéseit,

- 2022. július 1-jétől történő készítése és módosítása során a a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet VII-IX. Fejezet eljárási rendelkezéseit

kell alkalmazni.


A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján.

A véleményezés a http://tak.lechnerkozpont.hu/ online felületen történik.

településképi arculati kézikönyv

Eljárási szakaszok:

tájékoztatási és adatszolgáltatási
partnerségi
véleményezési
elfogadási és hatálybaléptetési (határozattal kerül elfogadásra)

Véleményezők:

Magyar Építész Kamara,
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,
illetékes nemzeti park igazgatóság,
az örökségvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,
honvédelmi és katonai rendeltetésű terület érintettsége esetén a honvédelemért felelős miniszter

Részletes eljárási szabályok és határidők a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A.§-43/B.§ előírásai szerint.

településképi rendelet

Eljárási szakaszok:

tájékoztatási és adatszolgáltatási
partnerségi
véleményezési
elfogadási és hatálybaléptetési

Véleményezők:

az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,
illetékes nemzeti park igazgatóság,
az örökségvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,
honvédelmi és katonai rendeltetésű terület érintettsége esetén a honvédelemért felelős miniszter

Részletes eljárási szabályok és határidők a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A.§-43/B.§ előírásai szerint.