IRODAVEZETŐ: IVÁNYI GYÖNGYVÉR, ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ

Az Állami Főépítész feladatai, melyet az Iroda munkatársainak közreműködésével lát el:
(a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 7.§, a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 18.§, valamint a BFKH Szervezeti és Működési Szabályzata alapján)

- szakmai segítséget nyújt az önkormányzati főépítészi feladatok ellátáshoz a fővárosi kerületek tekintetében,

- ellátja a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletben meghatározott szakmai feladatokat.

További információk a településfejlesztési és településrendezési eszközök véleményezési eljárásával kapcsolatban itt.

További információk a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet véleményezési eljárásával kapcsolatban itt.

- vezeti a Budapesti Területi Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanácsot, ideértve a tájegységi tervtanácsot is,

További információk a területi tervtanáccsal kapcsolatban itt.

- ellátja az önkormányzati főépítészi vizsga lebonyolításának feladatait,

További információk a főépítészi vizsgával kapcsolatban itt.

- az egységes szakmai szempontok - különösen az általános érvényű terület- és településrendezési, illetve építési követelmények - érvényesítése érdekében elősegíti és szükség szerint koordinálja az önkormányzatok terület- és településrendezéssel, valamint az építészeti értékvédelemmel kapcsolatos döntéseinek főépítészi előkészítését,

- elősegíti a területi településpolitikai és építészetpolitikai elvek és elvárások koncepcionális kialakítását,

- véleményezi illetékességi területén a területrendezési terveket, és indokolt esetben javaslatot tehet e tervek módosítására,

- véleményezi az országos, valamint az illetékességi területét érintő regionális, megyei fejlesztési programokat és azoknak a területrendezési tervekkel való összhangját,

- nyilatkozik a megyei területrendezési tervnek az országos és a kiemelt térségi tervekkel, továbbá a településrendezési eszközöknek az országos, a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekkel való összhangjáról.

- kérelemre határozatban megállapítja a mezőgazdasági birtoktesthez tartozó önálló telkek körét, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szerint a birtokközpontot és a - birtokközpont beépítettségének meghatározásakor - beszámításra került telek vonatkozásában az építési tilalmat, majd kezdeményezi az építési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését,

- ellátja a külön jogszabályokban a hatáskörébe utalt hatósági feladatokat,

Területrendezési hatósági eljárás (további információk itt).

- segíti a kormánymegbízottat a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások koordinációjában

- szakkérdés vizsgálat keretében véleményt ad az egyes hatósági engedélyezési eljárásokban az eljáró hatóság megkeresése esetén

Állami Főépítészi Iroda elérhetőségei
Állami főépítész Iványi Gyöngyvér
Cím 1138 Budapest, Váci út 174.
E-mail [[[RLpmSEBhPvyOdptK2NNaXZhbnlpLmd5b25neXZlckBiZmtoLmdvdi5odQ==]]]
Telefon (1) 485-6945
Titkárság, általános tájékoztatás
Kabdebó Krisztina
E-mail [[[UMFGPMtNby9A5OVVFcNWa2FiZGViby5rcmlzenRpbmFAYmZraC5nb3YuaHU=]]]
Telefon (1) 485-6924