Tájékoztatás önkormányzati főépítészi vizsgárólA vizsgára történő jelentkezés feltétele:

 

- a vizsgára jelentkező főépítészi tevékenységének helye , vagy

 

- a vizsgára jelentkező állandó lakóhelye

 

a vizsgát meghirdető Megyei Kormányhivatalok valamelyikének illetékességi területéhez tartozzon.

 

 

A vizsgajelentkezést az illetékes állami főépítésznél kell megtenni.

 

A vizsgára történő jelentkezés eljárása:

A főépítészi vizsga eljárásrendjének 3. sz. függelékében nevesített „Törzslap I.” nyomtatvány kitöltése, a szakirányú végzettséget igazoló oklevél egyszerű másolatának megküldése az illetékes állami főépítésznek, valamint az eredeti okiratok bemutatása.

 

A vizsga helye:

Budapest V. kerület Váci utca 62-64 szám 3. emelet 301. terem.

 

A vizsga alóli mentesség:

A főépítészi vizsga alóli részleges vagy teljes mentesség kéréséhez a főépítészi vizsga eljárásrendjének 7. sz. függelék szerinti kérelmét kell benyújtani a vizsgaszervezőnek. A kérelem elbírálásához szükséges szempontok:

Általános rész alól:

- építésügyi szakvizsga vagy

- közigazgatási szakvizsga vagy

- kamarai jogosultsági vizsga általános rész vagy

- OKJ műszaki ellenőri vizsga

megléte esetén adható mentesség.

Különös rész egy része alól:

-  okl. építészmérnök esetében településtervezési kamarai jogosultsági vizsga megléte esetén a településtervezés különös részre vonatkozóan,

- okl. építészmérnök és okl. településmérnök (egyidejűleg mindkét diplomával rendelkezők) esetében az építész tervezői jogosultsági vizsga megléte esetén az építészeti különös részre vonatkozóan adható mentesség.

 

Letölthető mellékletek:

 

A főépítészi vizsga eljárásrendje

 

Ajánlott jogszabályok

 

I. Általános követelmények

II. Építészeti különös vizsgakérdések

III. Településrendezési különös vizsgakérdések

IV. Készségkérdések

V. Makovecz modell

 

VI. Makovecz vizsga válasszal

 

Az Állami Főépítészi Iroda elérhetősége:

Telefon: + 36 1485 6924

E-mail: [[[YMhWvmit7mYxmYNxa2FiZGViby5rcmlzenRpbmFAYmZraC5nb3YuaHU=]]]

Cím: 1056 Budapest, Váci u. 62-64. 3. emelet 301.

 

Állami Főépítészi Iroda
Állami főépítész Iványi Gyöngyvér
Cím 1056 Budapest, Váci u. 62-64.
E-mail [[[CsTFId5zMjzcaXZhbnlpLmd5b25neXZlckBiZmtoLmdvdi5odQ==]]]
Telefon (1) 485-6945


Az Állami Főépítész főbb feladatai:

  • a fővárosi és kerületi településrendezési eszközök szakmai véleményezése, a fővárosban dolgozó főépítészek szakmai tevékenységének segítése, koordinációja,
  • a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások koordinációja
  • Budapesti Építészeti és Városépítészeti Tervtanács működtetése
  • a jogszabályokban meghatározott hatósági, szakhatósági és egyéb feladatok