Érintett szervezeti egység:
Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály
Közlekedés Hatósági Osztály

HIRDETMÉNYEK,MELLÉKLETEK,TÁJÉKOZTATÓK

A közzétett hirdetmények a BFKH Hirdetményei között érhetők el.

FONTOS!

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy az adminisztratív terhek csökkentése érdekében, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) módosítása értelmében 2021. január 1-től hatályát veszti az Itv. 29. § (8)-(9) bekezdése, melynek értelmében a 2021. január 1. napjától hatóságunkhoz benyújtott (engedélyezési) közigazgatási hatósági eljárás illetékmentes.

1. GYORSAN ROMLÓ ÉLELMISZEREK SZÁLLÍTÁSÁNAK ATP ENGEDÉLYE

Kapcsolódó jogszabályok:

· az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,

· a gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállításáról és az ilyen szállításhoz használt különleges szállítóeszközökről szóló, Genfben, 1970. szeptember 1. napján kelt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 25/1989. (III. 17.) MT rendelet

Ügyintézési határidő:

Hiánytalan kérelem benyújtása esetén 8 nap, hiánypótlási felhívás esetében legfeljebb 60 nap.

Az eljárást megindító kérelem benyújtásának módja:

· a gazdálkodó szervezet ügyfélnek és jogi képviselővel eljáró ügyfélnek kizárólag a https://epapir.gov.hu felületen keresztül elektronikus úton,

· természetes személyek választásuk szerint a https://epapir.gov.hu felületen keresztül elektronikus úton, vagy postai úton a 1387 Budapest, Pf: 1007. postafiók címen

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezései értelmében.

A kérelem befogadásáról az E-PAPÍR felületvisszaigazolást ad.

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy az eljárás során esetlegesen kibocsátandó közbenső döntéseket (hiánypótlásra vagy nyilatkozattételre felhívó végzés) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben foglaltak alapján az egységes, személyre szabott ügyintézési felületen (hivatali kapu, cégkapu vagy ügyfélkapu) közöljük, amennyiben az Ügyfél nem rendelkezik ilyen felülethez hozzáféréssel, úgy kiadmányainkat postai úton küldjük meg.

Az e-mailben történő levelezés kizárólag tájékoztatás céljára szolgál.

Segédlet a kérelem e-papír felületen történő benyújtásához

Az eljárással kapcsolatban további tájékoztatást a következő elérhetőségeken kérhet:

telefon: (1) 373-1406
e-mail: [[[IaNrwbfmViMex8WmZY2mzYa2hvQGJma2guZ292Lmh1]]]

Tájékoztató a járművek ATP-bizonyítványának kiállítása iránti kérelemről

2. NEHÉZ TEHERGÉPKOCSIK KÖZLEKEDÉSÉNEK KORLÁTOZÁSA

Kapcsolódó jogszabály:

· az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,

· a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet

Ügyintézési határidő:

Hiánytalan kérelem benyújtása esetén 8 nap, hiánypótlási felhívás esetében legfeljebb 60 nap.

Az eljárást megindító kérelem benyújtásának módja:

· a gazdálkodó szervezet ügyfélnek és jogi képviselővel eljáró ügyfélnek kizárólag a https://epapir.gov.hu felületen keresztül elektronikus úton,

· természetes személyek választásuk szerint a https://epapir.gov.hu felületen keresztül elektronikus úton, vagy postai úton a 1387 Budapest, Pf: 1007. postafiók címen

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezései értelmében.

A kérelem befogadásáról az E-PAPÍR felület visszaigazolást ad.

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy az eljárás során esetlegesen kibocsátandó közbenső döntéseket (hiánypótlásra vagy nyilatkozattételre felhívó végzés) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben foglaltak alapján az egységes, személyre szabott ügyintézési felületen (hivatali kapu, cégkapu vagy ügyfélkapu) közöljük,amennyiben az Ügyfél nem rendelkezik ilyen felülethez hozzáféréssel, úgy kiadmányainkat postai úton küldjük meg.

Az e-mailben történő levelezés kizárólag tájékoztatás céljára szolgál.

Segédlet a kérelem e-papír felületen történő benyújtásához

Az eljárással kapcsolatban további tájékoztatást a következő elérhetőségeken kérhet:

telefon: (1) 373-1406
e-mail: [[[HCqWtEyBGGbHln32MMa2hvQGJma2guZ292Lmh1]]]

Tájékoztató a közlekedési korlátozás alól mentesítő engedély iránti kérelemről

Tájékoztatjuk, hogy a hétvégi és ünnepnapi közlekedési engedélyek új formátumban, elektronikus aláírással kerülnek kiadmányozásra. Ezzel egyidejűleg az engedélyekről hivatalból nyomtatott másolatot készítünk, amelyet postai úton megküldünk Ügyfeleink részére.

Tájékoztatjuk, hogy a közlekedési engedélyek új formátumáról az ellenőrzést végző hatóságokat értesítettük. Egy esetleges közúti ellenőrzés során a korlátozás alatti közlekedésre való jogosultság igazolására mind az engedély elektronikus példánya, mind annak papír alapú másolata alkalmas.

A korábban kiadott engedélyek érvényességi idejük lejáratáig változatlanul érvényben maradnak.

3. TÚLSÚLYOS, TÚLMÉRETES KÖZÚTI JÁRMŰ ELTÉRÉSI ENGEDÉLYE

Kapcsolódó jogszabályok:

· az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,

· a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet,

· a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX.18.) NFM rendelet

Ügyintézési határidő:

Hiánytalan kérelem benyújtása esetén 8 nap, hiánypótlási felhívás esetében legfeljebb 60 nap.


Az eljárást megindító kérelem benyújtásának módja:

· a gazdálkodó szervezet ügyfélnek és jogi képviselővel eljáró ügyfélnek kizárólag a https://epapir.gov.hu felületen keresztül elektronikus úton,

· természetes személyek választásuk szerint a https://epapir.gov.hu felületen keresztül elektronikus úton, vagy postai úton a 1387 Budapest, Pf: 1007. postafiók címen

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezései értelmében.

A kérelem befogadásáról az E-PAPÍR felület visszaigazolást ad.

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy az eljárás során esetlegesen kibocsátandó közbenső döntéseket (hiánypótlásra vagy nyilatkozattételre felhívó végzés) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben foglaltak alapján az egységes, személyre szabott ügyintézési felületen (hivatali kapu, cégkapu vagy ügyfélkapu) közöljük,amennyiben az Ügyfél nem rendelkezik ilyen felülethez hozzáféréssel, úgy kiadmányainkat postai úton küldjük meg.

Az e-mailben történő levelezés kizárólag tájékoztatás céljára szolgál.

Segédlet a kérelem e-papír felületen történő benyújtásához

Az eljárással kapcsolatban további tájékoztatást a következő elérhetőségeken kérhet:

telefon: (1) 373-1406
e-mail: [[[IWUD8cWRINWTNa2hvQGJma2guZ292Lmh1]]]

Eltérési engedély -Tájékoztató
Eltérési engedély - Kérelem mellékletei

4. KÖZÚTI BIZTONSÁGI AUDITORI KÉPZÉSRE, TOVÁBBKÉPZÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

5. KÖZÚTI JÁRMŰ PIACFELÜGYELETI TEVÉKENYSÉG

 

(BFKH Sajtó)