Érintett Szervezeti Egység:
Népegészségügyi Főosztály / Közegészségügyi Osztály 2.

Kémiai biztonsági szakterület

Tájékoztató

Vészhelyzeti információk

A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység elektronikus bejelentésével kapcsolatos információk

REACH, CLP, PIC, BIOCID információk

Vonatkozó jogszabályok

Szolgáltatás

(BFKH Sajtó)