Budapest Főváros Kormányhivatala és kerületi hivatalainak gyámhatóságai minden esetben törvényi kötelezettségüknek eleget téve, mindenek előtt a gyermek érdekeit szem előtt tartva hozzák meg döntéseiket, Bosch Erzsébet gyermeke esetében is ez történt. A kormányhivatal mindenkitől, a civil szervezetektől és a sajtótól is kellő önmérsékletet kér a gyámhivatali egyedi intézkedések megítélése vagy minősítése során, mert a konkrét esetek részleteiről a kormányhivatalnak a jogszabályi rendelkezések alapján nem áll módjában nyilatkozni, így nem tárhatja fel a nyilvánosság előtt az eset összes körülményét. Az intézkedésre számos alapos ok miatt került sor.

Bosch Erzsébet gyermekének ideiglenes hatályú elhelyezésével kapcsolatban ugyanakkor valótlanságok láttak napvilágot a sajtóban és a civil szervezeti megnyilatkozások során.

Miután az anya már maga nyilatkozott erről a sajtónak, annyit meg tudunk erősíteni, hogy két nagyobb gyermekét sem ő neveli, korábban az egyik gyermeket a bíróság a nagyszülőkhöz, a másik gyermekét pedig a hatóság nevelőszülőknél helyezte el. Ezek a bírósági és hatósági intézkedések sem történtek véletlenül.

A gyámhivatal a vonatkozó jogszabályok szerint akkor dönt ideiglenes hatályú elhelyezésről, amennyiben a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése szükséges. A kiemelések leggyakoribb oka a gyermek súlyos veszélyeztetettsége, amelyet a törvényes képviselő, akár aktív magtartással, akár passzív magatartással előidéz. A gyámhatóság Bosch Erzsébet és kislánya esetében is a fentiek szerint járt el, törvényi kötelezettségeinek eleget téve a gyermek érdekében hozta meg az intézkedéseket. Az az állítás, miszerint a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére csak lakhatási problémákra hivatkozva került sor, nem felel meg a valóságnak.

A hatályos jogszabályok értelmében a gyámhatóságnak nincs előzetes értesítési kötelezettsége a gyermek kiemelésével kapcsolatban, különösen akkor, ha az a gyermek érdekében meghozott intézkedés végrehajtásának eredményességét veszélyeztetné.

A Kormányhivatal határozatával szemben rendelkezésre állnak a jogorvoslati lehetőségek, a Kerületi Hivatal működését ellehetetlenítő, bejelentés nélkül megtartott, jogszabályellenes demonstráció azonban nem tartozik ezek közé, ezért azt a Kormányhivatal elítéli és a szükséges intézkedéseket megteszi.


(BFKH Sajtó)