A Fővárosi Kormányhivatal közel félszáz járművet ellenőrzött a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által szervezett, a közúti közlekedés biztonságának fokozását célzó háromnapos országos akcióban.

A közúti közlekedés biztonságának fokozását érdekében szervezte meg a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a „Disaster ADR 2023” elnevezésű országos közúti ellenőrzési akciót, amelyhez csatlakozott a kormányhivatal Fővárosi Közlekedésfelügyeleti Főosztálya is.
A 2023. május 8-10. között zajló közös akció célja a közlekedésbiztonságra veszélyes járművek és szerelvények kiszűrése, a veszélyes áru szállítás, illetve a főként nemzetközi forgalomban közlekedő tehergépjárművek személyzetének vezetési-, pihenő- és munkaideje betartásának ellenőrzése volt.
Az ellenőrzés eredményesen zárult: a BFKH közúti ellenőrei a 43 ellenőrzés alá vont járműből vezetési és pihenőidőt érintő hiányosságok okán 2, árutovábbítási szolgáltatás hiányosságok miatt 2, nem megfelelő rakományrögzítés és rakfelületen történő elhelyezés miatt 1, műszaki hiányosságokra tekintettel további 2 esetben szabálysértési eljárás megindítását kezdeményezték, illetve 6 esetben a szabálytalanság helyszínen történő megszüntetése érdekében intézkedtek.
Rendkívül súlyos jogsértés került feltárásra 1 jármű esetében, idegen kártyával történő vezetés és adatfeltörésre utaló manipuláció miatt.
A főváros közúti biztonságának megteremtése közös feladat, ezért a BFKH a jövőben is kiemelt hangsúlyt fektet a társhatóságokkal való együttműködés erősítésére, az elkezdett közös munka folytatására.

(BFKH Sajtó)