A kormányhivatal összehangolt hatósági ellenőrzésekkel lép fel az építőipari szabálytalanságok ellen. Július elejétől Budapest Főváros Kormányhivatala is bekapcsolódott az építőiparban tapasztalható visszás jelenségek fokozott vizsgálatába. A széleskörű ellenőrzéssorozat célja az volt, hogy az építőipar azon résztvevői, akik a szabályok megszegésével kívánnak jogosulatlan előnyre szert tenni számoljanak a lebukás kockázatával.

Átfogó, az ország egész területére kiterjedő, összehangolt ellenőrzést végeztek nyáron az illetékes hatóságok az építőipai tevékenységet végzők körében. A több mint 2 ezer vizsgálatban a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakterületi hatóságai mellett az adóhatóság és a rendészeti szervek is részt vettek. A komplex ellenőrzések célja a jogkövető gazdasági működés és foglalkoztatás erősítése, a tisztességes, jogkövető cégek versenyhátrányának csökkentése, a szabályok megszegésével (feketefoglalkoztatás, munkavédelmi szabálytalanságok) jogosulatlan előnyt szerző vállalkozások felderítése, illetve az ágazatban dolgozók alapvető jogai érvényesülésének elősegítése volt. A vizsgálatok a foglalkoztatás-felügyelet, a munkavédelmi és munkaügy, az építésfelügyelet, a fogyasztóvédelem, a műszaki biztonsági, valamint a környezetvédelem, természetvédelem és hulladékgazdálkodás területére terjedtek ki.

A legtöbb problémát a foglalkoztatás, a munkavédelem és az építésfelügyelet terén tapasztalták a szakemberek. Továbbra is jellemző a bejelentés nélkül foglalkoztatás, illetve a munkaidő-nyilvántartás vezetésének hiánya. Kiderült, hogy az építési kedv növekedésével nem járt együtt a munkavédelmi szabályok betartása, mert évről évre ugyanazon szabálytalanságokat, hiányosságokat tárják fel. Szintén gyakori tapasztalat volt nemcsak a védőeszközök biztosításának illetve használatának elmulasztása (védősisak, védőcipő, légzés- és hallás védelem), hanem a megfelelő munkaeszközök hiánya is. Ugyancsak visszatérő problémát jelentett a nem biztonságos munkakörnyezet (rossz világítás, mechanikai védelem hiánya pl. elektromos kábeleknél, nem megfelelő műszaki állapotú állványzat, nem megtámasztott munkagödör, porvédelem hiánya stb.).

A fővárosi kormányhivatal az eddigi ellenőrzési időszak alatt 287 helyszíni ellenőrzést végzett, ebből 90 esetben állapítottak meg szabálytalanságot, és összesen 26 millió forint összegű bírságot szabtak ki. Az ellenőrzések tapasztalata, hogy az építőiparban nagyon jelentős a feketefoglalkoztatás jelenléte. A fővárosban ellenőrzött munkáltatók több mint fele a munkavállalók felét „feketén” foglalkoztatta.

A munkavédelmi ellenőrzések során a fővárosi építési-kivitelezési munkaterületeken a legtöbb esetben valamilyen munkavédelmi hiányosságot, szabálytalanságot tártak fel a szakemberek.

A jelentős számú építésfelügyeleti ellenőrzés során néhány esetben a kivitelezési tevékenység leállítására is sor került, mert eltértek a végleges építési engedélytől, vagy építési engedély nélkül végeztek építési tevékenységet.

A fogyasztóvédelmi hatóság a jogszabályokban biztosított hatásköre szerinti összes szempontból vizsgálta – és folyamatosan vizsgálja továbbra is – az építőanyag forgalmazókat.  A helyszíni ellenőrzések kiterjednek az általános kereskedelmi feltételek, valamint a piacfelügyeleti követelmények betartásának ellenőrzésére is.

(BFKH)