A Fővárosi Közgyűlés ragaszkodott jogsértő döntéséhez a Horn Gyula sétány elnevezésének ügyében, azt a kormányhivatal törvényességi felhívása ellenére sem változtatta meg, ezért a hatóság kénytelen a Fővárosi Törvényszékhez fordulni.

Mint ismert, az önkormányzati törvény világosan kimondja, hogy közterület nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett. A Magyar Tudományos Akadémia két ízben is megállapította, hogy Horn Gyula részt vett XX. századi önkényuralmi rendszer kiépítésében és fenntartásában, így Budapest Főváros Kormányhivatalának álláspontja szerint jogszerűen nem nevezhető el róla közterület.

A kormányhivatal 2023. március 21-én bocsátott ki törvényességi felhívást, amelyben a közterület elnevezésének módosítását kérte a Fővárosi Közgyűléstől, ám a testület április 26-i ülésén a törvényességi felhívást elutasította, így egyértelművé tette: ragaszkodik a jogszabályellenes helyzet fenntartásához.

(BFKH Sajtó)