A kormányhivatal építésfelügyeleti hatósága 2023. március 8-án megtartott hatósági ellenőrzését követően azonnali hatállyal leállította a Budapest XIII. kerület, Váci út 48/e-f. szám alatti ingatlanon végzett, szakszerűtlen és jogosulatlan építőipari kivitelezési tevékenységet (bontást), és a munkálatok folytatását a további építésfelügyeleti hatósági intézkedésig megtiltotta.

---

(BFKH Sajtó)