Nemzeti ünnepünk mellett március 15. napja a fogyasztóvédelmi világnap. John F. Kennedy, az Egyesült Államok elnöke 1962-ben ezen a napon intézett nyilatkozatota Kongresszushoz, amely elsőként rögzítette a fogyasztók alapvető jogait, ezért e beszédben elhangzottak fontosságára figyelemmel a fogyasztóvédelmi világnap 1983 óta hívja fel a figyelmet a fogyasztói jogokra és igényekre.

A mai világban vásárlók olyan választékkal szembesülnek, hogy a megalapozott vásárlás elkerülhetetlen feltétele a tudatosság. Nem mindegy ugyanis, hogy ugyanazt a terméket megvehetjük más helyen olcsóbban is, viszont mérlegelni érdemes, hogy ugyanazt a minőséget kapjuk-e az alacsonyabb árért (nem hamisított-e a termék), hogy ugyanolyan jótállási-szavatossági feltételeket biztosítanak-e hozzá (ami alapvetően megilleti a fogyasztókat), vagy akár megbízható szervizháttérrel rendelkezik-e a kereskedő. Elkerülhetetlen tehát, hogy a fogyasztók előre felkészülten, tudatosan, körültekintően járjanak el vásárlás előtt, közben és utána.

Budapest Főváros Kormányhivatala – mint fogyasztóvédelmi hatóság – ahogy eddig is, ezután is mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a sokszor kiszolgáltatott helyzetben lévő fogyasztókat és családokat fogyasztóvédelmi szempontból is a lehető legkevesebb jogsérelem érje.

Hatóságunk folyamatos ellenőrzéseket végez a fogyasztók élete, testi épsége és biztonsága magas szintű védelme érdekében a veszélyes termékek kereskedelmi forgalomból történő kiszűrése révén. Ellenőreink már a határon megállítják és megtiltják a nem biztonságos termékek behozatalát, de az üzletekben már megtalálható veszélyes termékeket – a jogsértés súlyától függően – kivonatják a forgalomból, vagy elrendelik a termék kereskedő általi visszahívását.

A kormányhivatal az általános kereskedelmi feltételek ellenőrzése körében vizsgálja a vállalkozások által alkalmazott ártájékoztatás és kereskedelmi kommunikáció jogszabályoknak való megfelelőségét, illetve a fogyasztói döntéseket tisztességtelenül befolyásoló kereskedelmi gyakorlatokat és a vásárlók megtévesztésére alkalmas magatartásokat is ellenőrzi. Vizsgálja továbbá a megjelenő reklámok tartalmát, a reklámtilalmakra vonatkozó rendelkezések betartását, különös tekintettel a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsító, a szexualitást, alkoholt és dohányárut középpontba állító tartalmakra.

A fogyasztóvédelmi feladatok kiterjednek az internetes honlapokon közzétett tájékoztatásokra is, ezért a kormányhivatal kiemelten ellenőrzi a webáruházak működését, valamint a szavatossághoz, jótálláshoz, és ezen jogokhoz kapcsolódó igények érvényesítését. A rendszeres ellenőrzések kiterjednek a közszolgáltatásokra (pl. földgáz, villamosenergia, távhő, víz és csatorna) is.

Ezek mellett a fogyasztóvédelmi hatóság segítséget nyújt a járattörléssel, késéssel, vagy visszautasított beszállással érintett légiutasok jogainak vállalkozások általi betartatásában.

A fenti feladatkörök ellátása során Budapest Főváros Kormányhivatala a 2022. évben 2.430 döntést hozott, ebből 377 esetben bírságot szabott ki, továbbá 1.710 fogyasztóvédelmi és 278 piacfelügyeleti ellenőrzést végzett, valamint 9.831 beadványt vizsgált ki és válaszolt meg.

(BFKH Sajtó)