Budapest Főváros Kormányhivatala

dr. Sára Botond Attila

főispán

Hirdetmények

Hirdetményi úton közölt hatósági döntések

Ügyintézés

Ügyintézéshez szükséges tájékoztatók, ügyleírások, nyomtatványok ABC-s rendben
Országos illetékességű hatósági ügykörök listája
Kerületi hivatalok illetékességi területei

Dokumentumtár

Budapest Főváros Kormányhivatalának jogszabályi kötelezettség alapján közzétett adatai

Álláshirdetések

Budapest Főváros Kormányhivatalának aktuális álláshirdetései