Ősszel a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánította az Ózdi Járási Hivatal új épületének rekonstrukcióját, az egykori reumakórház tömbjének teljes körű felújítását. A projekt keretében megvalósuló irodaépület a kormányablakkal és a kapcsolódó parkolóval a járásban élő emberek érdekét szolgálja, a beruházás egy újabb jelentős lépés lesz az ügyfélbarát közigazgatás megteremtése felé – emelte ki dr. Alakszai Zoltán kormánymegbízott a beruházással kapcsolatban. A város szívében található ingatlanba költözik a járási hivatal összes osztálya, így valamennyi ügy elintézése egy helyen megvalósíthatóvá válik.

A beruházás előzménye egy 2018-ban, az államigazgatási épületek modernizálásának célkitűzésével, elsősorban nemzeti költségvetési fedezettel elinduló program volt, melyben az államigazgatási szervezeti egységek vezetői feladatul kapták – a modernizációs projektfeltételek mellett –, hogy gazdaságossági szempontok alapján is találjanak olyan megoldásokat, melyekkel olcsóbb hivatali működtetés érhető el. E feladat végrehajtása kapcsán született meg az ózdi projekt terve.

A 2020. október 12-ei sajtótájékoztatón dr. Alakszai Zoltán, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője elmondta, hogy a kormány a közigazgatás-fejlesztés részeként kiemelten támogatta az Ózdi Járási Hivatal új épületének felújítását és kivitelezését, hisz az egymilliárd forintot meghaladó beruházás mintegy 90%-ban kormányzati, a fennmaradó részben pedig európai uniós forrásból valósul meg. Riz Gábor országgyűlési képviselő hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy egy intézményen belül, Ózdon intézhetik majd ügyeiket a helybeliek, kiválóan felkészült hivatali munkatársaknál, komfortos környezetben. Zsigray Árpád járási hivatalvezető kiemelte, hogy a belső közösségi és ügyfél-kommunikációs terek úgy lettek kialakítva, hogy minimalizálják a hivatali stresszt, mind az ügyfelek, mind a járási hivatal dolgozói úgy jöhetnek majd be az épületbe, hogy ne legyen bennük feszültség.

Jelenleg a városban a járási hivatal szervezeti egységein túl további kormányhivatali szervezeti egységek is látnak el államigazgatási feladatokat. A szétdarabolt struktúrában, hat helyszínen, részben bérelt ingatlanokban elhelyezett szervezeti egységek működtetése nem gazdaságos, az épületek, az Ózdi Járási Hivatal központi épülete kivételével, periférikus területeken helyezkednek el, így azok nehezen közelíthetők meg tömegközlekedési eszközökkel. A koncepció tehát a szervezeti egységek egy épületben történő elhelyezését irányozta elő úgy, hogy ez az épület a város központjában legyen.

A fenti cél megvalósítása érdekében a kormányhivatal igénybejelentéssel élt a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és az Almási Balogh Pál Kórház vagyonkezelésében lévő Ózd, Gyújtó tér 1. szám (Hrsz. 7371) alatt található reumakórház megnevezésű és az Ózd, Lomb u. 3. szám (Hrsz. 7372) alatt található beépítetlen terület 1/1 arányú eszmei hányadára.

Az 1980-as években épült Reuma Kórház tömbje csak részben volt hasznosított. Az épület földszintjén pénzintézeti, illetve kiskereskedelmi tevékenység folyt, az emeleten pedig a korábban reumatológiai osztályként funkcionáló kórtermek, vizsgáló szobák, vizesblokkok, medencetér és kiszolgáló helyiségek helyezkedtek el. Az emeleti szintet 5-6 éve nem használták, állapota leromlott, karbantartása és felújítása elodázhatatlanná vált.


A tervezés ütemesen zajlott, nagy szakmai hozzáértéssel, figyelembe véve az épület emblematikus jellegét, központi elhelyezkedését és eredeti funkcióit. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 12/2017. (XII.4.) számú rendelete szerint a tárgyi épület „helyi védett” besorolású, a „védendő értéket tekintve: a teljes épület építészeti karaktere”, azaz a városnak az épített és természeti környezet településképi szempontból meghatározó területei közé tartozik. A tervegyeztetések sikerrel zajlottak, a város és kormányhivatal érdekei találkoztak, a kiválasztott homlokzati megoldásokban azonos vélemények fogalmazódtak meg. A terveken egy küllemében modern, ugyanakkor tekintélyt parancsoló épület született, mely büszkesége lesz a magyar államigazgatásnak és Ózd városának is.

A funkcióváltás miatt az épület tömegében érdemi változás nem történik, azonban a belső átalakításon túlmenően, a hatályos épületenergetikai követelmények teljesítése érdekében az előírt hőátbocsátási értékeknek megfelelő utólagos homlokzati hőszigetelést, nyílászárók cseréjét és az épület tetőszerkezetén háztartási méretű kiserőmű (HMKE) – napelemes rendszer – telepítését valósítják meg. Az idei év végéig az átalakítási munkálatok 50%-os készültségi fokot értek el.

Az Ózdi Járási Hivatal és egyéb szervezeti egységek zavartalan működésének egyik fontos feltétele az épület közvetlen környezetében a megfelelő mennyiségű gépjármű-parkolóhely biztosítása, melyet a volt Reuma Kórház mögötti, Lomb u. 3. szám (Hrsz. 7372) alatt található beépítetlen zöldterületen kialakított parkoló hivatott megvalósítani.

Az ingatlant rendezett, nyugodt környezet jellemzi, jó megközelíthetősége biztosított. Az autóbusz-megálló, taxiállomás, posta, üzletsorok 200 méteren belül helyezkednek el, így ideális a kapcsolt ügyféltevékenység kiszolgálására. A kormányablak – mint az épület legforgalmasabb egysége – egy hangulatos térről nyílik, megközelítése optimális.

Fotók: Kiss Viktor és Szarvas Gyula

(BAZMKH Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Ózdi Járási Hivatal, Zsigray Árpád ny. járási hivatalvezető)