2019. április 02. napján lépett hatályba a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III.18.) rendelet, amelyet a hatálybalépését követően előterjesztett nyomtatványokra kell alkalmazni.

A nyomtatványok a https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok linken érhetőek el elektronikusan, azonban a papíralapú nyomtatvány valamennyi bíróság kezelő-, tájékoztatási vagy ügyfélszolgálati irodáján díjmentesen igényelhető. (eljárást megindító nyomtatványok, folyamatban lévő perben használható nyomtatványok, pótlapok, költségkedvezmények, költségjegyzék)

A fenti számú IM rendelettel a korábbi 21/2017. (XII. 22.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványoktól közérthetőbb, rövidebb nyomtatványok bevezetésére került sor.

(Jogi és Koordinációs Főosztály)