A nemzetgazdasági érdekből fontos új munkahelyteremtő beruházások esetében alkalmazható legfeljebb 24 havi munkaidőkeret vagy elszámolási időszak engedélyezésével kapcsolatos hasznos tudnivalókat gyűjtöttük össze, illetve a bejelentéshez szükséges nyomtatványt is mellékeljük.

Tájékoztató
új munkahelyteremtő beruházás esetén legfeljebb huszonnégy havi munkaidőkeret
vagy elszámolási időszak alkalmazásának engedélyezéséről

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (továbbiakban: Átmeneti törvény) 56.§ (4) bekezdése alapján új munkahelyteremtő beruházás esetén a munkáltató kérelmezheti, hogy legfeljebb huszonnégy hónap alapulvételével munkaidőkeretet vagy elszámolási időszakot alkalmazzon a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseiben foglaltakra figyelemmel, amennyiben a beruházás megvalósítása nemzetgazdasági érdek.
A bejelentés benyújtása
A munkáltató a bejelentést az állami foglalkoztatási szervként eljáró Békés Megyei Kormányhivatalhoz (továbbiakban: Kormányhivatal) nyújthatja be elektronikus úton a Békés Megyei Kormányhivatal (https://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes) és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (https://nfsz.munka.hu/) honlapján közzétett, erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.
Az engedélyezési eljárás illetékmentes.
Elektronikus bejelentés benyújtásra az E-papír szolgáltatáson keresztül van lehetőség, megjelölve, hogy a Cégkapun keresztül történik a küldés.
Egyéni vállalkozó munkáltató esetében a bejelentést a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz kapcsolódó (KÜNY) tárhelyen keresztül lehet benyújtani.
Az elektronikus ügyintézés szolgáltatás elérhetősége, valamint az ezzel kapcsolatos tájékoztató az alábbi weboldalon érhető el: https://epapir.gov.hu/
Témacsoport: Kormányhivatali ügyek
Ügytípus: Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás és egyéb állami foglalkoztatási feladatok
Címzett: Békés Megyei Kormányhivatal
Tárgy: huszonnégy hónapos munkaidőkeret engedélyezése
Az elbírálás menete
A Kormányhivatal engedélyezési eljárást folytat le, és 90 napon belül hozza meg döntését.
Az eljárás során a Kormányhivatal megvizsgálja
- az új munkahelyteremtő beruházás megvalósulását, ennek keretében a statisztikai állományi létszám emelkedését,
- a nemzetgazdasági érdek fennállását, valamint
- azt, hogy a bejelentés megfelelő módon került-e benyújtásra.
Nemzetgazdasági érdek fennállásához a munkáltató a bejelentésben bemutatja az új munkahelyteremtő beruházást, valamint az alátámasztásul szolgáló dokumentumokat mellékeli.
Az engedély időtartama
A Kormányhivatal a bejelentésben foglaltak alapján engedélyezi a legfeljebb 24 hónapra alkalmazható munkaidőkeret/elszámolási időszak időtartamát, azzal, hogy az engedély érvényességének időtartama hat hónap, amely meghosszabbítható. Az engedéllyel rendelkező munkáltató a hat hónapos érvényességi idő lejártakor köteles igazolni, hogy az engedélyben foglalt létszámot fenntartotta. Amennyiben ezt igazolja, a Kormányhivatal további hat hónapra meghosszabbítja az engedély érvényességét. Amennyiben nem tudja igazolni, az engedély megszűnik, és a továbbiakban csak új bejelentés benyújtását követő engedély alapján jogosult huszonnégy havi munkaidőkeretet vagy elszámolási időszakot alkalmazni.

A bejelentéshez szükséges nyomtatvány ide kattintva letölthető.

(Békés Megyei Kormányhivatal)