A nemzetgazdasági érdekből fontos új munkahelyteremtő beruházások esetében alkalmazható legfeljebb 24 havi munkaidőkeret vagy elszámolási időszak engedélyezésével kapcsolatos hasznos tudnivalókat gyűjtöttük össze, illetve a bejelentéshez szükséges nyomtatványt is mellékeljük.

Tájékoztató
új munkahelyteremtő beruházás esetén legfeljebb huszonnégy havi munkaidőkeret
vagy elszámolási időszak alkalmazásának engedélyezéséről

A huszonnégy hónapos munkaidőkeret engedélyezésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

A nemzetgazdasági érdekből fontos új munkahelyteremtő beruházások esetében alkalmazható legfeljebb 24 havi munkaidőkeret vagy elszámolási időszak engedélyezésével kapcsolatos hasznos tudnivalókat gyűjtöttük össze, illetve a bejelentéshez szükséges nyomtatványt is mellékeljük.

Tájékoztató új munkahelyteremtő beruházás esetén legfeljebb huszonnégy havi munkaidőkeret vagy elszámolási időszak alkalmazásának engedélyezéséről

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (továbbiakban: Átmeneti törvény) 56.§ (4) bekezdése alapján új munkahelyteremtő beruházás esetén a munkáltató kérelmezheti, hogy legfeljebb huszonnégy hónap alapulvételével munkaidőkeretet vagy elszámolási időszakot alkalmazzon a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseiben foglaltakra figyelemmel, amennyiben a beruházás megvalósítása nemzetgazdasági érdek.

A bejelentés benyújtása

A munkáltató a bejelentést az állami foglalkoztatási szervként eljáró Békés Vármegyei Kormányhivatalhoz (továbbiakban: Kormányhivatal) nyújthatja be elektronikus úton a Békés Vármegyei Kormányhivatal (https://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes) és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (https://nfsz.munka.hu/) honlapján közzétett, erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.

Az engedélyezési eljárás illetékmentes.

Elektronikus bejelentés benyújtásra az E-papír szolgáltatáson keresztül van lehetőség, megjelölve, hogy a Cégkapun keresztül történik a küldés.
Egyéni vállalkozó munkáltató esetében a bejelentést a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz kapcsolódó (KÜNY) tárhelyen keresztül lehet benyújtani.
Az elektronikus ügyintézés szolgáltatás elérhetősége, valamint az ezzel kapcsolatos tájékoztató az alábbi weboldalon érhető el: https://epapir.gov.hu/

Témacsoport: Kormányhivatali ügyek

Ügytípus: Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás és egyéb állami foglalkoztatási feladatok

Címzett: Békés Vármegyei Kormányhivatal

Tárgy: huszonnégy hónapos munkaidőkeret engedélyezése

Az elbírálás menete

A Kormányhivatal engedélyezési eljárást folytat le, és 90 napon belül hozza meg döntését.

Az eljárás során a Kormányhivatal megvizsgálja - az új munkahelyteremtő beruházás megvalósulását, ennek keretében a statisztikai állományi létszám emelkedését, - a nemzetgazdasági érdek fennállását, valamint - azt, hogy a bejelentés megfelelő módon került-e benyújtásra. Nemzetgazdasági érdek fennállásához a munkáltató a bejelentésben bemutatja az új munkahelyteremtő beruházást, valamint az alátámasztásul szolgáló dokumentumokat mellékeli.

Az engedély időtartama

A Kormányhivatal a bejelentésben foglaltak alapján engedélyezi a legfeljebb 24 hónapra alkalmazható munkaidőkeret/elszámolási időszak időtartamát, azzal, hogy az engedély érvényességének időtartama hat hónap, amely meghosszabbítható. Az engedéllyel rendelkező munkáltató a hat hónapos érvényességi idő lejártakor köteles igazolni, hogy az engedélyben foglalt létszámot fenntartotta. Amennyiben ezt igazolja, a Kormányhivatal további hat hónapra meghosszabbítja az engedély érvényességét. Amennyiben nem tudja igazolni, az engedély megszűnik, és a továbbiakban csak új bejelentés benyújtását követő engedély alapján jogosult huszonnégy havi munkaidőkeretet vagy elszámolási időszakot alkalmazni.

A bejelentéshez szükséges nyomtatvány ide kattintva letölthető.

(Békés Megyei Kormányhivatal)