Január 15-én lépett hatályba az a 2017 decemberében megalkotott kormányrendelet, amely lehetővé teszi a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli állami kárrendezését, pénzbeli megsegítését.

A parlament 2017. november 14-én határozatban kérte a kormányt a rendkívüli állami kárrendezésre, ugyanis fontosnak tartja, hogy a diákok és más érintett munkavállalók önhibájukon kívül ne szenvedjenek kárt.

Az állami kárrendezés iránti kérelmet a lakóhely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal bírálja el, azonban a kérelem személyesen bármely integrált ügyfélszolgálaton (kormányablakban) benyújtható 2018. június 30-ig, amely határidő jogvesztő.

Az állami kárrendezésre jogosultak azok, akik 2017. május 1. és 2017. június 30. között a Humán Operator Zrt. közreműködésével szervezett munkavégzésben vettek részt, munkájuk ellenértékét nem kapták meg, és követelésük 2018. január 15-én még fennáll.

A kormányhivataloknál, a kormányablakokban benyújtott kárrendezési kérelemhez csatolni kell a jogosultságot alátámasztó dokumentumokat, különösen a feladatteljesítésére irányuló jogviszony fennállására, annak jellegére, időtartamára és feladatteljesítés helyére, valamint a követelésére vonatkozó iratokat.

Amennyiben a kormányhivatal megállapítja a kérelmező jogosultságát az állami kárrendezésre, a kárrendezés összegét a Magyar Államkincstár folyósítja részére.

Részletes tájékoztatás letölthető a Békés Megyei Kormányhivatal honalapjáról, az alábbi elérési úton:

(Békés Megyei Kormányhivatal)