VEZETŐ: GÖMÖRI BEATRIX FŐOSZTÁLYVEZETŐ


Vezető: Gömöri Beatrix főosztályvezető
Cím: 5600. Békéscsaba, Derkovits sor 2.
Levelezési cím: 5600. Békéscsaba, Derkovits sor 2.
Telefon: 66/622-095
Fax: 66/622-001
E-mail: [[[pWWwkVTaMQzfIz8wRiyJNNMYWxsYW1pLmZvZXBpdGVzekBiZWtlcy5nb3YuaHU=]]]
[[[SVdmqgBLpGcLvlhI5N2RiGZ29tb3JpLmJlYXRyaXhAYmVrZXMuZ292Lmh1]]]

 

Jogállás, tevékenység

Az állami főépítész

a) szakmai segítséget nyújt az önkormányzati főépítészi feladatok ellátáshoz;

b) ellátja a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletben meghatározott szakmai véleményezési feladatokat;

c) az egységes szakmai szempontok - különösen az általános érvényű terület- és településrendezési, illetve építési követelmények - érvényesítése érdekében elősegíti és szükség szerint koordinálja az önkormányzatok terület- és településrendezéssel, valamint az építészeti értékvédelemmel kapcsolatos döntéseinek főépítészi előkészítését;

d) kérelemre határozatban megállapítja a mezőgazdasági birtoktesthez tartozó önálló telkek körét, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szerint a birtokközpontot és a - birtokközpont beépítettségének meghatározásakor - beszámításra került telek vonatkozásában az építési tilalmat, majd kezdeményezi az építési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését;

e) elősegíti a területi településpolitikai és építészetpolitikai elvek és elvárások koncepcionális kialakítását;

f) ellátja a külön jogszabályokban a hatáskörébe utalt hatósági feladatokat;

g) ellátja az önkormányzati főépítészi vizsga lebonyolításának feladatait;

h) vezeti a területi- építészeti-műszaki és településrendezési tervtanácsot;

Tájékoztató a tervtanács működéséről

Tájékoztató a telekalakítási eljárásokban vizsgálandó településrendezési szakkérdés vizsgálatáról

Tájékoztató a birtoktest és birtokközpont bejegyzésről

Kérelem nyomtatvány birtoktest és birtokközpont megállapításához