2017. január 1-jén hatályba léptek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvénynek (a továbbiakban: Eüsztv.) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél elektronikus kapcsolatának általános szabályaival, továbbá az elektronikus ügyintézést biztosító, valamint egyéb szervek informatikai együttműködésével kapcsolatos rendelkezései. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos további szabályokat az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet tartalmazza. Az Eüsztv. alapján 2018. január 1-jétől a Békés Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) mint elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben biztosítani az ügyek elektronikus úton történő intézését.

Általános tájékoztató, az elektronikus ügyintézéshez
kapcsolódó dokumentumok
Általános tájékoztató az elektronikus ügyintézésről
Az elektronikus együttműködésre kötelezett szerveknek szóló tájékoztató itt található.
Az elektronikus ügyintézési szolgáltatást igénybe vevő ügyfeleknek szóló tájékoztató
itt található.
Biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló hivatali kapuk
A Békés Vármegyei Kormányhivatal biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló
hivatali kapuinak listája itt található.
Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról
és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló
94/2015. (XII. 23.) FM rendelet 3. § (4) bekezdése szerinti ügyekben a Békés Vármegyei
Kormányhivatal részéről szakhatóságként eljáró szervezeti egységek elektronikus
elérhetősége itt található.
Kapcsolódó szabályzatok
A 105/2023. (III. 24.) Vezetői Utasítás a Békés Vármegyei Kormányhivatal
Információátadási Szabályzatáról itt található.
Az 1/2023. (I. 12.) Vezetői Utasítás a Békés Vármegyei Kormányhivatal
másolatkészítési szabályzatáról itt található.
Az 1/2018. (VII. 25.) Hivatalvezetői Utasítás a Békéscsabai Járási Hivatal
hiteles másolatkészítés rendjének szabályairól itt található.
A 3/2018. (VIII. 1.) Hivatalvezetői Utasítás az Orosházi Járási Hivatal
hiteles másolatkészítés rendjének szabályairól itt található.
Az eljárási díjak, illetékek megfizetésére használt bankszámlaszámok
A Békés Vármegyei Kormányhivatal elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó
bankszámlaszámai itt találhatók.
Nyilvántartás, tájékoztatás az üzemszünetről
Az üzemszünetről szóló tájékoztatás itt található.
Elektronikus úton kezdeményezhető eljárások
Elektronikusan intézhető ügyek űrlapjai
A Békés Vármegyei Kormányhivatalnál elektronikusan intézhető ügyek űrlapjai
itt találhatók.
Személyre szabható ügyintézési felület (SZÜF)
2018. január 2-tól új ügyintézési felületet használhatnak az állampolgárok
és a gazdálkodó szervezetek, amely követi a kor trendjeit, komoly informatikai
tudás nélkül is használható módon, közérthető tartalommal jelenik meg.
A felület asztali számítógépeken és mobil eszközökön egyaránt elérhető.
A kormányhivatalok és a járási hivatalok által hozott döntésekkel szembeni
keresetlevél elektronikus benyújtása (IKR rendszer)
2016. július 1-től kötelezővé vált az elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal
a közigazgatási perekben a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű
gazdálkodó szervezet számára. E jogalanyok a fővárosi és megyei
kormányhivatalok és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok által hozott
döntésekkel szembeni keresetlevelet elektronikus úton,
elektronikus űrlap (iForm) használatával nyújthatják be az elsőfokú
közigazgatási határozatot hozó szervnél.
e-Papír szolgáltatás
Az e-Papír egy ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely
internetkapcsolaton keresztül, elektronikus úton összeköti az Ügyfélkapuval
rendelkező ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel.

Elektronikus ügyintézési szolgáltatások
Ügyfélkapu regisztráció
A személyes ügyfélkapus azonosító létrehozása egy regisztrációs eljárás,
amelyet az ügyfél kezdeményezhet a regisztrációs szervnél (bármelyik
okmányirodában, kormányhivatali ügyfélszolgálati irodában, adóhatóság
ügyfélszolgálatán vagy külképviseleten), vagy elektronikusan, 2016. január 1-jét
követően kiállított érvényes személyazonosító igazolvány birtokában
kényelmesen az otthonában.
Cégkapu regisztráció
A gazdálkodó szervezetek számára 2018. január 1-jétől kötelező a Cégkapu
használata. A gazdálkodó szervezet regisztrációját ezen az oldalon online
módon lehet kezdeményezni.
Értesítési tárhely
A tárhelyoldal egy egységes felületet, tárhelyet biztosít az állampolgárok,
a Hivatali kapuval és a Cégkapuval rendelkezők számára.
Rendelkezési nyilvántartás
A rendelkezési nyilvántartás a személyek e-ügyintézésére (elsősorban az
azonosítási és kapcsolattartási módokra, illetve egyéb elektronikus szolgáltatások
igénybevételére) vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván és azt az arra jogosultak
felé megismerhetővé teszi.
Azonosításra Visszavezetett Dokumentum Hitelesítés
Az AVDH szolgáltatás weboldalon az elektronikus aláírással nem rendelkező
állampolgárok is feltölthetnek és hitelesíthetnek dokumentumokat, ezáltal
lehetőség nyílik elektronikus űrlapok kitöltésére és beküldésére.
Központi elektronikus aláírás-ellenőrző szolgáltatás
A Kormányzati Elektronikus Aláírás-ellenőrző Szolgáltatás (KEAESZ) a Magyar
Kormány által létrehozott szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás,
amelyet a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –
működtet. A KEAESZ szolgáltatás ellenőrzi, hogy a feltöltött dokumentum
tartalmaz-e elektronikus aláírást, megvizsgálja annak érvényességét, és erről
letölthető hiteles igazolást állít ki.
Kormányzati ügyfélvonal
Az ügyfélszolgálat közigazgatási ügyintézéssel kapcsolatban nyújt felvilágosítást
az éjjel-nappal, hétvégén és ünnepnapokon egyaránt ingyenesen hívható 1818-as
előhívó nélküli telefonszámon, vagy a webes elérhetőségen.
Hasznos linkek
Webes ügysegéd
A Webes Ügysegéd alkalmazásnak célja az ügyfelek és a hatóságok
adminisztratív terheinek csökkentése a teljes körű elektronikus ügyintézés
megvalósítása egyes okmányügyek, gépjármű ügyek és hatósági ügyek
esetében.
Központi időpontfoglaló alkalmazás
A Központi Időpontfoglaló Alkalmazás (KIA) országosan egységesen biztosítja
az online időpontfoglalás lehetőségét a kormányablak ügyek tekintetében.
Digitális önrendelkezés
A digitális önrendelkezés keretében mindenkinek lehetősége nyílik, hogy a
portálon keresztül, vagy bármely kormányablak ügyintézőjénél nyomon kövesse,
ki és mikor kért hozzáférést az EESZT-ben rögzítésre került adataihoz.
Beállíthatja, hogy értesítést kapjon a személyéhez kapcsolt új adatok bekerüléséről,
és amennyiben indokoltnak érzi, korlátozásokat és engedélyezéseket
határozhat meg a lekérdezőre vagy egyes adatokra vonatkozóan.
Elektronikus ügyintézés nyugdíj ügyekben a Magyar Államkincstárnál
A Magyar Államkincstár Központ elektronikus ügyintézési portálján keresztül
ügyfélkapu-hozzáféréssel rendelkező személyek részére lehetőség nyílik
elektronikus űrlapok kitöltésére és beküldésére.
Elektronikus ügyintézés családtámogatási ellátási és fogyatékossági támogatás ügyekben
Az ügyfélkapu-hozzáféréssel rendelkező személyek részére
itt nyílik lehetőség elektronikus űrlapok kitöltésére és beküldésére.
ÁNYK letöltése
Az ÁNYK, az AbevJava program továbbfejlesztett változata már nemcsak a NAV,
hanem a közigazgatás más szervezeteinek a nyomtatványait is képes kezelni.