Dr. Hargitai János, kormánymegbízott az aktualitásokról, szervezeti kérdésekről tartott tájékoztatót a Baranya Megyei Államigazgatási Kollégium ülésén, 2011. november 10-én. Az állandó bizottságok elnökei beszámoltak a bizottságok ez évi tevékenységéről. A találkozón szó volt a közigazgatási határozatok bírósági tapasztalatairól, a katasztrófavédelemmel kapcsolatos változásokról és a Kormányablak működéséről.

Balról jobbra: dr. Jászberényi Gábor, igazgató és dr. Hargitai János, kormánymegbízott (fotó: Ádám Dezső)

Az ülésen részt vettek:
  • a Baranya Megyei Kormányhivatal törzshivatalának és szakigazgatási szerveinek vezetői,
  • a Baranya megyei központtal működő államigazgatási szervek képviselői,
  • az államigazgatási feladatott ellátó rendvédelmi szervek vezetői , illetve
  • az államigazgatással egyéb módon kapcsolatban álló szervek.

(fotó: Ádám Dezső)Az ülés napirendje a következő volt:

1. Kormánymegbízotti tájékoztató, aktualitások, szervezeti kérdések
Dr. Hargitai János kormánymegbízott, a Kollégium elnöke - Baranya Megyei Kormányhivatal

2. Kollégium Állandó Bizottságai elnökeinek beszámolói
előadók:
- Dr. Garadnay Kinga elnök - Ügyfélszolgálati Bizottság
- Dr. Gáspár Jenő elnök - Ellenőrzési Bizottság
- Dr. Weidingerné Dr. Szakács Erzsébet elnök - Közszolgálati és Képzési Bizottság
- Németh Ágota elnök - Informatikai Bizottság

3. A közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának tapasztalatai
előadó: Dr. Heinemann Csilla bíró - Baranya Megyei Bíróság

(fotó: Ádám Dezső)

4. Területi államigazgatási szervek bemutatkozói:

- A katasztrófavédelmi rendszer átalakítása
előadó: Dr. Góra Zoltán igazgató - Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

- A Kormányablak működésével kapcsolatos tapasztalatok a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságának szempontjából
előadó: Dr. Martina Ildikó irodavezető - Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága Családtámogatási Iroda

(BAMKH)