Jelenleg a magánerdők közel egynegyedén úgynevezett „erdőgazdálkodási megbízási szerződések” alapján folyik az erdőgazdálkodás, azonban ezek a régi szerződések – Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény értelmében – 2021. december 31-én hatályukat vesztik. Az új szerződéseket már most célszerű megkötni, hogy az erdőgazdálkodói jogosultság folyamatossága biztosítható legyen.

2022. január 1. napjával azon erdőterületek vonatkozásában, amelyeken az erdőgazdálkodási jogosultság az Erdőtörvény 13. § (4) bekezdés a) pontja alapján, valamint e törvény hatálybalépését megelőzően megkötött, tartós megbízási szerződésen alapul, a kormányhivatalok törlik az erdőgazdálkodási jogosultságot a nyilvántartásból. A törlés következtében az érintett erdőterületeken erdőnevelési és fakitermelési tevékenység 2021. évről áthúzódóan 2022-ben nem végezhető.

Az idei évben elvégzett, illetve elmaradt erdőnevelési és fakitermelési tevékenységeket – az Országos Erdőállomány Adattárba történő rögzítés érdekében – be kell jelenteni az erdészeti hatóságnak, lehetőség szerint 2021. december 15. napjáig. Fontos, hogy tervezett erdőgazdálkodó tevékenység elvégzésére szóló bejelentés a 2022. évre vonatkozóan nem tehető.

Amennyiben az erdőgazdálkodó 2021. december 31. napját követően a gazdálkodást nem kívánja folytatni, az általa használt ingatlan(ok) tulajdonosaival, haszonélvezeti jogosultjaival köteles elszámolni. Ha azonban az erdőgazdálkodó az idei év után is folytatja tevékenységét, úgy az erdőgazdálkodói nyilvántartásba vételt az új jogcímen alapuló használati jog fennállását igazoló okiratok benyújtásával kell kérelmeznie az erdészeti hatóságnál. A kérelmet a Nemzeti Földügyi Központ honlapján (www.nfk.gov.hu) közzétett formanyomtatványon kell megküldeni. Az erdőgazdálkodói nyilvántartásba vétele iránti eljárásban nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni.

Az új jogcímen alapuló használati jogosultság megszerzése érdekében a szerződést mielőbb célszerű megkötni, hogy az erdőgazdálkodói jogosultság folyamatossága biztosítható legyen. A jogszabályi feltételeknek megfelelő új szerződések elkészítésében, megkötésében az erdészeti szakirányítók is segítséget nyújtanak.

További információk találhatók a kapcsolódó anyagok közül letölthető tájékoztatóban.

(Baranya Megyei Kormányhivatal)