A Baranya Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére. A pályázatok benyújtásának határideje 2018. május 28.

A támogatás célja a Baranya megyében legalább egy hónapja folyamatosan nyilvántartott álláskeresők, illetve a rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő személyek önfoglalkoztatásának elősegítése beruházási célú, vissza nem térítendő támogatással.

A pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően a pályázatokat egy eredeti példányban, valamennyi oldalt aláírva, összefűzve valamint CD-n szerkeszthető formátumban kizárólag postai úton lehet benyújtani a Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának címezve (7621 Pécs, Király utca 46.).

A pályázattal kapcsolatos részletes információkat a kapcsolódó anyagok közül letölthető pályázati felhívás tartalmazza.

(Baranya Megyei Kormányhivatal)