Átfogó, összehangolt ellenőrzési kampány keretében vizsgálták a kormányhivatalok az építőipari szektor vállalkozásait annak érdekében, hogy visszaszorítsák a jogsértéseket. A baranyai ellenőrzések tapasztalatai alapján a legnagyobb problémát még mindig az építkezéseken dolgozók bejelentés nélküli foglalkoztatása jelenti.

Az ország egész területére kiterjedő, összehangolt ellenőrzést végeztek nyáron az illetékes hatóságok az építőipai tevékenységet végzők körében. A több mint 2 ezer vizsgálatban a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakterületi hatóságai mellett az adóhatóság és a rendészeti szervek is részt vettek. A komplex ellenőrzések célja a jogkövető gazdasági működés és foglalkoztatás erősítése, a tisztességes, jogkövető cégek versenyhátrányának csökkentése, a szabályok megszegésével (feketefoglalkoztatás, munkavédelmi szabálytalanságok) jogosulatlan előnyt szerző vállalkozások felderítése, illetve az ágazatban dolgozók alapvető jogai érvényesülésének elősegítése volt. A vizsgálatok a foglalkoztatás-felügyelet, a munkavédelmi és munkaügy, az építésfelügyelet, a fogyasztóvédelem, a műszaki biztonsági, valamint a környezetvédelem, természetvédelem és hulladékgazdálkodás területére terjedtek ki.

A legtöbb problémát a foglalkoztatás, a munkavédelem és az építésfelügyelet terén tapasztalták a szakemberek. Továbbra is jellemző a bejelentés nélkül foglalkoztatás, illetve a munkaidő-nyilvántartás vezetésének hiánya. Kiderült, hogy az építési kedv növekedésével nem járt együtt a munkavédelmi szabályok betartása, mert évről évre ugyanazon szabálytalanságokat, hiányosságokat tárják fel. Szintén gyakori tapasztalat volt nemcsak a védőeszközök biztosításának, illetve használatának elmulasztása (védősisak, védőcipő, légzés- és hallás védelem), hanem a megfelelő munkaeszközök hiánya is. Ugyancsak visszatérő problémát jelentett a nem biztonságos munkakörnyezet (rossz világítás, mechanikai védelem hiánya pl. elektromos kábeleknél, nem megfelelő műszaki állapotú állványzat, nem megtámasztott munkagödör, porvédelem hiánya stb.).

Baranya megyében a különböző kormányhivatali szervezeti egységek szakemberei, a társhatóságokkal – az adóhatósággal és az idegenrendészettel – közösen összesen 15 komplex ellenőrzést hajtottak végre. Ebből a munkaügyi és munkavédelmi terület munkatársai 13 esetben tártak fel jogsértés, míg az építésfelügyeleti, valamint a mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság kisebb problémákkal ugyan találkozott, de azonnali intézkedést igénylő jogszabálysértést nem talált. A baranyai ellenőrzésének tapasztalatai alapján a legtipikusabb és legsúlyosabb jogsértés a bejelentés nélküli foglalkoztatás volt, ami az ellenőrzésekben érintett 37 fő munkavállalóból 10 főnél fordult elő. Ezekben az esetekben a kormányhivatal a jogszabályi előírásoknak megfelelően az eljárások végén munkaügyi bírságot szab ki.

(Baranya Megyei Kormányhivatal)